Aktuality

Banská Štiavnica
15.6.2017
Stretnutia sa zúčastnila aj členka expertného tímu Splnomocnenca na podporu najmenej rozvinutých regiónov zodpovedná za cestovný ruch Iveta Niňajová. Témou historicky prvého medzisektorového pracovného stretnutia bolo hľadanie možností trvaloudržateľného rozvoja geoparkov prostredníctvom rozvoja cestovného ruchu na daných územiach. Aj pre to boli na stretnutí prítomné oblastné organizácie cestovného ruchu ako oficiálne autority pre rozvoj cestovného ruchu...
12.6.2017
Minister životného prostredia László Sólymos a splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin navštívili Rožňavu, ktorá je jedným z 12 regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti. Zhodli sa na potrebe podpory projektov, ktorá bude smerovať na zlepšenie životného prostredia a života ľudí, a to výstavbou kanalizácií, čistiarní odpadových vôd alebo budovaním efektívneho odpadového hospodárstva. Rezort životného prostredia plánuje na...
8.6.2017
Ministerstvo životného prostredia totiž plánuje v auguste tohto roka vyhlásiť prvú výzvu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre žiadateľov z dvanástich najmenej rozvinutých okresov. Informovali o tom na dnešnej návšteve Rožňavy minister životného prostredia László Sólymos a splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin. Rezort životného prostredia plánuje na to využiť finančné prostriedky Európskej únie...
6.6.2017
Asi tretina obyvateľov Slovenska žije v obciach s menej ako 2 000 obyvateľmi. Sú to obce, v ktorých výstavba kanalizácií a čistiarni odpadových vôd z pochopiteľných dôvodov nebola prioritou financovania z Európskych fondov. V obciach do 500 obyvateľov žije viac ako 300.000 ľudí. Z nich len jedna pätina je napojená na kanalizáciu a ešte menej na systémy čistenia odpadových vôd. Keďže ide o vidiecke osídlenie, náklady na budovanie kanalizácie sú vyššie. Na...
1.6.2017
Komplexné rozvojové plány pre Radnovce a Krivany od študentov FA STU Bratislava Riešenia komplexného prístupu k rozvoju malých obcí s vysokým podielom nezamestnanosti sa nsažíme hľadať aj na akademickej pôde. Študenti Fakulty architektúry STU v Bratislave vypracovali v úzkej spolupráce so starostami pre obce Radnovce (okres Rimavská Sobota) a Krivany (okres Sabinov) projekty regionálneho a obecného rozvoja. V mnohom pomáhajú obciam aj v územnom plánovaní ich...
Rzeszow (PL)
31.5.2017
V poľskom Rzeszowe sa konala konferencia spoločnej iniciatívy Európskej komisie, Svetovej banky a Poľskej republiky o novom prístupe k podpore rastu v zaostávajúcich regiónoch Európskej únie. Cieľom konferencie bolo predstaviť výsledky prvej fázy realizácie programu podpory vo vojvodstvách Świętokrzyskie a Podkarpackie v Poľsku. Účelom iniciatívy, ktorá vznikla v roku 2016, je identifikácia prekážok, ktoré bránia rastu v zaostávajúcich regiónoch a následné...
Prešov
30.5.2017
V Prešove sa v rámci projektu Café Europa uskutočnila verejná diskusia pod názvom „Chudoba v zabudnutých regiónoch“, na ktorej vystúpili A. Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov, A. Agocs, primátor Fiľakova a M. Rakoš, starosta Raslavíc. Diskutujúci reflektovali svoje doterajšie skúsenosti s podporou najmenej rozvinutých okresov. Celý záznam diskusie je dostupný na: https://www.youtube.com/watch?v=NF4Okt-aegM
30.5.2017
Obec Martinová, okres Rimavská Sobota, sa pôvodne do indikatívneho zoznamu projektov Akčného plánu nedostala, avšak aktivity v susedných obciach povzdbudili aj starostu Eugena Radiča. Pán starosta požiadal o pomoc pri spracovávaní biznis plánu pre obecný podnik, ktorý by chcel založiť, a tak priniesť do svojej obce nové možnosti zamestnania. V súčasnosti má obec okolo 400 obyvateľov a nezamestnanosť takmer 100%. V takýchto podmienkach je každá aktivita vítaná....