Základom pre rozvoj okresu Gelnica je spolupráca všetkých aktérov

Okres Gelnica sa výškou evidovanej nezamestnanosti z júna 2017 automaticky stal najmenej rozvinutým okresom, ktorý má 9 mesiacov na to, aby pripravil akčný plán so všetkými jeho opatreniami.

7. septembra 2017 sa na stretnutí pre oblasť zamestnávania marginalizovaných rómskych komunít s expertkami Katarínou Smatanovou a Zuzanou Kumanovou v Gelnici riešili predovšetkým najpálčivejšie problémy obcí okresu: problém bývania, nejasnej zodpovednosti za riešenie krízového stavu obcí Richnava a Kluknava, či vzdelávania málo orientovaného na prax.

V okrese na druhej strane už nájdeme aj existujúce dobré príklady: významní zamestnávatelia v priemysle (najmä strojárstve) majú ochotu a potrebu zamestnávať. Hľadajú zamestnancov so špecifickými zručnosťami, ale aj nízkokvalifikovanú pracovnú silu. Firma TREVA s.r.o., ktorú expertky navštívili osobne, už teraz zamestnáva asi 13% miestnych Rómov. Práca s kovom je riziková a ťažká, zamestnanci sa však vo firme osvedčili. Náročná je ich pracovná príprava a zaškoľovanie.

Zdá sa, že v okrese je potrebné sústrediť sa v prvom rade na podporu existujúcich zamestnávateľov s cieľom zvyšovania počtu pracovných pozícií, a to aj pomocou vytvárania pracovných inkubátorov a rôznych školiacich systémov. Základom je preto spolupráca a komunikácia všetkých aktérov: zamestnávateľov, obcí, vzdelávacích inštitúcií a ÚPSVaR.