Vyhlásenie o prístupnosti

Internetové stránky www.nro.vicepremier.gov.sk sú vytvorené v súlade so základnými štandardmi prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií SR o štandardoch pre IS VS.

Usporiadanie stránok a ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch (napríklad v textových prehliadačoch, hlasových čítačkách a podobne) a tiež osobám so špecifickými potrebami.

Zverejnené texty sú definované v relatívnych jednotkách (em) a je možné upraviť ich veľkosť pomocou štandardných nástrojov internetového prehliadača.

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu, funkčnosťou webu, alebo s technickými otázkami kontaktuje správcu webových stránok na adrese webmaster@vlada.gov.sk.