Aktuality

Slovensko
3.10.2016
Dovoľujeme si Vás informovať, že je možné uchádzať sa o vyhlásené výzvy na rozširovanie kapacít materských škôl a výstavbu komunitných centier. Zoznam oprávnených žiadateľov (príloha č. 7) nájdete na: http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok Figurujú tam aj najmenej rozvinuté okresy a najmä obce. Aktuálny stav čerpania z výzvy na rozšírenie materských škôl nájdete tu...
Slovensko
22.9.2016
Vo štvrtok 22. septembra 2016 sa uskutoční pracovné stretnutie k príprave zmlúv o poskytnutí regionálneho príspevku. Hlavnou témou rokovania bude realizácia Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov a príprava žiadostí a zmlúv o poskytnutí regionálneho príspevku.
Veľká Lomnica
20.9.2016
V dňoch 20. – 21. septembra 2016 sa vo Veľkej Lomnici uskutočnila medzinárodná konferencia „Knowledge and best practice transfer for under-developed regions in Europe“ realizovaná v rámci projektu - RegPol2, podporeného Európskou komisiou, nad ktorým prebral záštitu splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre najmenej rozvinuté regióny p. Anton Marcinčin. SPECTRA Centrum excelencie EÚ pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave už tretí rok úspešne realizuje...
14.9.2016
Šnúru výjazdových rokovaní do regiónov slovenská vláda ukončila zasadnutím v Rožňave. Rokovanie sa zaoberalo schválením Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava. Akčný plán počíta s finančnou investíciou 109 miliónov eur, pričom tu má za štyri roky vzniknúť 1 345 nových pracovných miest. Z celkovej finančnej investície v rokoch 2016 – 2020 sa predpokladá krytie z verejných zdrojov vo výške 65 miliónov eur a 44 miliónov eur z ostatných zdrojov. Okres na...
13.9.2016
V utorok 13. septembra 2016 sa v Revúcej uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády SR. Hlavným programom schôdze bolo schváliť Akčný plán rozvoja okresu Revúca, ktorého hlavným cieľom je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Revúca podporou vytvorenia 1100 pracovných miest do roku 2020. Akčný plán rozvoja okresu Revúca predložil na rokovanie vlády rezort dopravy.
Slovensko
12.9.2016
Úrad vlády SR ako realizátor komunikačných a informačných aktivít o čerpaní štrukturálnych fondov pripravuje na jeseň zaujímavú súťaž pre študentov tretích ročníkov stredných škôl pod názvom Roadshow 2016. Jej cieľom je priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ponúknuť im možnosť vyskúšať si pripraviť projektový zámer na základe skutočných potrieb vybraného...
Dňa 7. septembra Vláda SR schválila Akčný plán rozvoja okresu v Poltári a vo Veľkom Krtíši. Hlavným cieľom akčného plánu okresu Poltár je znížiť mieru nezamestnanosti podporou vytvorenia 750 pracovných miest do roku 2020. Z celkovej odhadovanej finančnej investície do roku 2020 vo výške minimálne 98 miliónov eur sa predpokladá krytie z verejných zdrojov v hodnote 75 miliónov eur a 23 miliónov eur zo súkromných zdrojov. Celková výška regionálneho príspevku...
V dňoch 30. – 31. augusta sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády SR v okresoch Vranov nad Topľou a vo Svidníku. Zasadnutia vlády boli venované Akčným plánom rozvoja okresov na roky 2016 až 2020. Hlavným cieľom schválených Akčných plánov je vytvorenie nových pracovných miest do roku 2020 a to v počte 2 545 vo Vranove nad Topľou a 1 418 v okrese Svidník.
24.8.2016
Stredu 24. augusta 2016 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Trebišove uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády SR. Zasadnutie vlády bolo venované akčnému plánu rozvoja okresu Trebišov, ktorého cieľom je podpora okresov s mierou nezamestnanosti prevyšujúcou celoslovenský priemer. Vláda SR svojim uznesením Akčný plán schválila, v okrese by tak malo vzniknúť v najbližších štyroch rokoch 1540 pracovných miest.
23.8.2016
Po pondelňajšom výjazdovom rokovaní v Sabinove vláda SR zasadala v Sobranciach. Hlavným programom zasadnutia bolo schválenie Akčného plánu rozvoja tohto okresu, ktorého cieľom je znížiť mieru nezamestnanosti v regióne podporou vytvorenia 1 225 pracovných miest do roku 2020. Akčný plán spája aktivity štátu s aktivitami samosprávy, ako aj s aktivitami podnikateľov, ktorí v tomto regióne pracujú a ich zámerom je vytvorenie nových pracovných miest.