Aktuality

3.3.2016
V Lučenci sa uskutoční stretnutie partnerov k príprave Akčného plánu okresu Lučenec.
24.2.2016
Na stretnutí Akčnej skupiny okresu so zástupcami expertnej skupiny MF SR sa diskutovalo o návrhu Akčného plánu, identifikovali sa kľúčové aktivity, projekty a partneri a precizoval sa návrh Akčného plánu.
24.2.2016
Za účelom prípravy stretnutia reprezentantov samosprávy, štátnej správy, podnikateľského sektora a škôl v Lučenci zvolaného na 3. marca 2016 sa uskutočnilo iniciačné stretnutie primátorky Lučenca a prednostu mestského úradu so zástupcami expertnej skupiny MF SR.
Banská Bystrica
20.2.2016
Z iniciatívy predsedu vlády SR Roberta Fica sa 20. 2. 2016 uskutočnila v Banskej Bystrici celoštátna porada zameraná na pomoc najmenej rozvinutým okresom. Stretli sa tu primátori a starostovia miest a obcí, predstavitelia regionálnej samosprávy, miestnej štátnej správy, zástupcovia podnikateľskej sféry a tretieho sektora. Diskutovali o tvorbe akčných plánov a urýchlenej pomoci všetkým najmenej rozvinutým okresom s využitím skúseností z okresu Kežmarok, kde...
15.2.2016
V dňoch 15. – 16. februára 2016 sa v Trebišove na mestskom úrade stretli regionálni partneri zo samospráv, štátnej správy, podnikateľského sektora, škôl a iných s expertnou skupinou MF SR, aby spoločne identifikovali partnerov a dohodli sa na postupe pri tvorbe Akčných plánov a výmene informácií a skúseností.
15.2.2016
Cieľom stretnutia regionálnych partnerov zo samospráv, štátnej správy, podnikateľského sektora, škôl a iných s expertnou skupinou MF SR bola identifikácia partnerov, dohoda na postupe pri tvorbe Akčných plánov a výmena informácií a skúseností.
10.2.2016
Vláda Slovenskej republiky na zasadnutí dňa 10. 2. 2016 schválila uznesením č. 45/2016 návrh Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok, ktorý predstavuje ucelený rozvojový dokument. Návrh bol predložený v súlade so zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Päťročný akčný plán obsahuje analýzu nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu okresu a zhodnotenie jeho rozvojového...
3.2.2016
Rada pre rozvoj okresu Kežmarok na svojom zasadnutí v Bratislave schválila Akčný plán so zapracovanými pripomienkami z medzirezortného pripomienkového konania.