Podpora najmenej rozvinutých okresov http://www.nro.vicepremier.gov.sk/rss/ Podpora najmenej rozvinutých okresov Sat, 02 Jul 2022 06:55:02 +0200 Úrad vlády Slovenskej republiky - Všetky práva vyhradené. 60 Okresné úrady v NRO zverejňujú výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2022 http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-nro-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-regionalneho-prispevku-na-rok-2022/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-nro-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-regionalneho-prispevku-na-rok-2022/ Aj ty sa môžeš podieľať na rozvoji svojho okresu! http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/clenom-riadiaceho-vyboru-nro-sa-mozes-stat-aj-ty/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/clenom-riadiaceho-vyboru-nro-sa-mozes-stat-aj-ty/ Nová metodika poskytovania regionálneho príspevku účinná od 28. 03. 2022 http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/nova-metodika-poskytovania-regionalneho-prispevku-ucinna-od-28-03-2022/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/nova-metodika-poskytovania-regionalneho-prispevku-ucinna-od-28-03-2022/ Okres Stará Ľubovňa bola zaradená medzi najmenej rozvinuté okresy http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okres-stara-lubovna-bola-zaradena-medzi-najmenej-rozvinute-okresy/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okres-stara-lubovna-bola-zaradena-medzi-najmenej-rozvinute-okresy/ Vicepremiérka Remišová na výjazde v okrese Stará Ľubovňa: Vďaka novým pravidlám môže región získať o 2,7 milióna eur viac http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vicepremierka-remisova-na-vyjazde-v-okrese-stara-lubovna-vdaka-novym-pravidlam-moze-region-ziskat-o-2-7-miliona-eur-viac/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vicepremierka-remisova-na-vyjazde-v-okrese-stara-lubovna-vdaka-novym-pravidlam-moze-region-ziskat-o-2-7-miliona-eur-viac/ Aktualita: Nová metodika k tvorbe PHSR http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/aktualita-nova-metodika-k-tvorbe-phsr/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/aktualita-nova-metodika-k-tvorbe-phsr/ Dôležitý oznam: Nová metodika k návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja NRO http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/nova-metodika-k-navrhu-rocnych-priorit-akcneho-planu-rozvoja-nro/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/nova-metodika-k-navrhu-rocnych-priorit-akcneho-planu-rozvoja-nro/ Pracovné stretnutie s prednostami NRO v Stropkove http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pracovne-stretnutie-s-prednostami-nro/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pracovne-stretnutie-s-prednostami-nro/ Aktuálne: schválené štatúty a rokovacie poriadky riadiacich výborov NRO http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/aktualne-schvalene-statuty-a-rokovacie-poriadky-riadiacich-vyborov-nro/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/aktualne-schvalene-statuty-a-rokovacie-poriadky-riadiacich-vyborov-nro/ Štatistika v regiónoch: Kraje v číslach 2021 http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/statistika-v-regionoch-kraje-v-cislach-2021/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/statistika-v-regionoch-kraje-v-cislach-2021/ Vyhodnotenie výzvy č. 12861/2021/OSMRR pre Najmenej rozvinuté okresy http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vyhodnotenie-vyzvy-c-12861-2021-osmrr-pre-najmenej-rozvinute-okresy/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vyhodnotenie-vyzvy-c-12861-2021-osmrr-pre-najmenej-rozvinute-okresy/ Výzva na rok 2021 – pre najmenej rozvinuté okresy (NRO) http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vyzva-na-rok-2021-pre-najmenej-rozvinute-okresy-nro/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vyzva-na-rok-2021-pre-najmenej-rozvinute-okresy-nro/ Vicepremiérka Remišová: Najmenej rozvinuté okresy získajú podporu jednoduchšie, rýchlejšie a transparentnejšie http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vicepremierka-remisova-najmenej-rozvinute-okresy-ziskaju-podporu-jednoduchsie-rychlejsie-a-transparentnejsie/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vicepremierka-remisova-najmenej-rozvinute-okresy-ziskaju-podporu-jednoduchsie-rychlejsie-a-transparentnejsie/ Pracovné stretnutie MIRRI SR a okresných úradov NRO k aktuálnej metodike návrhu ročných priorít http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pracovne-stretnutie-mirri-sr-a-okresnych-uradov-nro-k-novej-metodike-navrhu-rocnych-priorit/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pracovne-stretnutie-mirri-sr-a-okresnych-uradov-nro-k-novej-metodike-navrhu-rocnych-priorit/ Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejňujú výzvy na predkladanie projektov pre rok 2022 http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-projektov-pre-rok-2022/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-projektov-pre-rok-2022/ Vicepremiérka Remišová po návšteve toxickej skládky v Strážskom: Na enviro záťaže pôjde z nových eurofondov 294 miliónov eur http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vicepremierka-remisova-po-navsteve-toxickej-skladky-v-strazskom-na-enviro-zataze-pojde-z-novych-eurofondov-294-milionov-eur/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vicepremierka-remisova-po-navsteve-toxickej-skladky-v-strazskom-na-enviro-zataze-pojde-z-novych-eurofondov-294-milionov-eur/ Ministri dnes schválili návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov. http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/ministri-dnes-schvalili-navrh-novely-zakona-o-podpore-najmenej-rozvinutych-okresov/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/ministri-dnes-schvalili-navrh-novely-zakona-o-podpore-najmenej-rozvinutych-okresov/ 35. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/35-rokovanie-rady-pre-rozvoj-najmenej-rozvinutych-okresov/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/35-rokovanie-rady-pre-rozvoj-najmenej-rozvinutych-okresov/ Vláda SR schválila Ročné priority Akčných plánov rozvoja šiestich najmenej rozvinutých okresov http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vlada-sr-schvalila-rocne-priority-akcnych-planov-rozvoja-siestich-najmenej-rozvinutych-okresov/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vlada-sr-schvalila-rocne-priority-akcnych-planov-rozvoja-siestich-najmenej-rozvinutych-okresov/ Pracovné stretnutie MIRRI SR v Kežmarku http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pracovne-stretnutie-mirri-sr-v-kezmarku/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pracovne-stretnutie-mirri-sr-v-kezmarku/