Podpora najmenej rozvinutých okresov http://www.nro.vicepremier.gov.sk/rss/ Podpora najmenej rozvinutých okresov Mon, 22 Apr 2024 17:55:01 +0200 Úrad vlády Slovenskej republiky - Všetky práva vyhradené. 60 Nové webové sídlo ministerstva pre NRO agendu http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/nove-webove-sidlo-ministerstva-pre-nro-agendu/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/nove-webove-sidlo-ministerstva-pre-nro-agendu/ Nová Príručka pre prijímateľa regionálneho príspevku http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/nova-prirucka-pre-prijimatela-regionalneho-prispevku/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/nova-prirucka-pre-prijimatela-regionalneho-prispevku/ ZOZNAM VYHLÁSENÝCH VÝZIEV - Okresné úrady v NRO zverejňujú výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2023 http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/zoznam-vyhlasenych-vyziev-okresne-urady-v-nro-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-regionalneho-prispevku-na/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/zoznam-vyhlasenych-vyziev-okresne-urady-v-nro-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-regionalneho-prispevku-na/ Zoznam aktuálnych výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/zoznam-aktualnych-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-v-oblasti-podpory-regionalneho-rozvoja/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/zoznam-aktualnych-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-v-oblasti-podpory-regionalneho-rozvoja/ STRETNUTIE SEKCIE REGIONÁLNEHO ROZVOJA S OKRENÝMI ÚRADMI NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOV http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/stretnutie-sekcie-regionalneho-rozvoja-s-okrenymi-uradmi-najmenej-rozvinutych-okresov/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/stretnutie-sekcie-regionalneho-rozvoja-s-okrenymi-uradmi-najmenej-rozvinutych-okresov/ INFORMAČNÝ DEŇ OÚ ROŽŇAVA http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/informacny-den-ou-roznava/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/informacny-den-ou-roznava/ Nominácie do Riadiacich výborov v NRO BJ, GL, KS, ML, MI http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/prehlad-vyziev-na-nominaciu-socialno-ekonomickych-partnerov-do-riadiacich-vyborov-nro-bj-gl-ks-ml-mi/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/prehlad-vyziev-na-nominaciu-socialno-ekonomickych-partnerov-do-riadiacich-vyborov-nro-bj-gl-ks-ml-mi/ Nová Príručka pre žiadateľov o regionálny príspevok http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/nova-prirucka-pre-ziadatelov-o-regionalny-prispevok-1/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/nova-prirucka-pre-ziadatelov-o-regionalny-prispevok-1/ Štatistika v regiónoch: Kraje v číslach 2022 http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/statistika-v-regionoch-kraje-v-cislach-2023/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/statistika-v-regionoch-kraje-v-cislach-2023/ ZOZNAM VYHLÁSENÝCH VÝZIEV - Okresné úrady v NRO zverejňujú výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2022 http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-nro-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-regionalneho-prispevku-na-rok-2022/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-nro-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-regionalneho-prispevku-na-rok-2022/ Pracovné stretnutie s členmi Riadiaceho výboru okresu Kežmarok http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pracovne-stretnutie-s-clenmi-riadiaceho-vyboru-okresu-kezmarok/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pracovne-stretnutie-s-clenmi-riadiaceho-vyboru-okresu-kezmarok/ Usmernenie k intenzitám RP pri vytváraní pracovných miest http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/usmernenie-k-vytvaraniu-pracovnych-miest/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/usmernenie-k-vytvaraniu-pracovnych-miest/ POZVÁNKA: Infodeň v Starej Ľubovni http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/infoden-v-starej-lubovni/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/infoden-v-starej-lubovni/ Okres Stará Ľubovňa http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okres-stara-lubovna/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okres-stara-lubovna/ Dôležitý oznam: MIRRI SR mení od 1.8.2022 svoje sídlo http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/dolezity-oznam-mirri-sr-meni-od-1.8.2022-svoje-sidlo/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/dolezity-oznam-mirri-sr-meni-od-1.8.2022-svoje-sidlo/ Okres Stará Ľubovňa bola zaradená medzi najmenej rozvinuté okresy http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okres-stara-lubovna-bola-zaradena-medzi-najmenej-rozvinute-okresy/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okres-stara-lubovna-bola-zaradena-medzi-najmenej-rozvinute-okresy/ Aj ty sa môžeš podieľať na rozvoji svojho okresu! http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/clenom-riadiaceho-vyboru-nro-sa-mozes-stat-aj-ty/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/clenom-riadiaceho-vyboru-nro-sa-mozes-stat-aj-ty/ Dôležitý oznam: Zmena Všeobecných zmluvných podmienok http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/dolezity-oznam-zmena-vseobecnych-zmluvnych-podmienok/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/dolezity-oznam-zmena-vseobecnych-zmluvnych-podmienok/ Nová metodika poskytovania regionálneho príspevku účinná od 28. 03. 2022 http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/nova-metodika-poskytovania-regionalneho-prispevku-ucinna-od-28-03-2022/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/nova-metodika-poskytovania-regionalneho-prispevku-ucinna-od-28-03-2022/ Vicepremiérka Remišová na výjazde v okrese Stará Ľubovňa: Vďaka novým pravidlám môže región získať o 2,7 milióna eur viac http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vicepremierka-remisova-na-vyjazde-v-okrese-stara-lubovna-vdaka-novym-pravidlam-moze-region-ziskat-o-2-7-miliona-eur-viac/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vicepremierka-remisova-na-vyjazde-v-okrese-stara-lubovna-vdaka-novym-pravidlam-moze-region-ziskat-o-2-7-miliona-eur-viac/