Podpora najmenej rozvinutých okresov http://www.nro.vicepremier.gov.sk/rss/ Podpora najmenej rozvinutých okresov Mon, 20 Jan 2020 13:55:02 +0100 Úrad vlády Slovenskej republiky - Všetky práva vyhradené. 60 R. Raši: Rozvoj regiónov je pre Slovensko kľúčový http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/r-rasi-rozvoj-regionov-je-pre-slovensko-klucovy/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/r-rasi-rozvoj-regionov-je-pre-slovensko-klucovy/ Centrá podpory regionálneho rozvoja absolvovali ďalšie spoločné stretnutie http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/centra-podpory-regionalneho-rozvoja-absolvovali-dalsie-spolocne-stretnutie/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/centra-podpory-regionalneho-rozvoja-absolvovali-dalsie-spolocne-stretnutie/ Na rozvoj okresu Veľký Krtíš vláda schválila viac ako 1800-tisíc eur http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/na-rozvoj-okresu-velky-krtis-vlada-schvalila-viac-ako-800-tisic-eur/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/na-rozvoj-okresu-velky-krtis-vlada-schvalila-viac-ako-800-tisic-eur/ Akčný plán okresu Rožňava sa plní a v mnohých parametroch patrí medzi výnimočné okresy http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/akcny-plan-okresu-roznava-sa-plni-a-v-mnohych-parametroch-patri-medzi-vynimocne-okresy/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/akcny-plan-okresu-roznava-sa-plni-a-v-mnohych-parametroch-patri-medzi-vynimocne-okresy/ Konferencia: KOMPLEXNÉ MOŽNOSTI PODPORY MSP http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/konferencia-komplexne-moznosti-podpory-msp/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/konferencia-komplexne-moznosti-podpory-msp/ R. Raši: Na rozvoj slovenských regiónov opäť poputuje viac ako milión eur http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/r-rasi-na-rozvoj-slovenskych-regionov-opat-poputuje-viac-ako-milion-eur/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/r-rasi-na-rozvoj-slovenskych-regionov-opat-poputuje-viac-ako-milion-eur/ Regionálny príspevok v Slavošovciach pomáha rozvoju cestovného ruchu http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/regionalny-prispevok-v-slavosovciach-pomaha-rozvoju-cestovneho-ruchu/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/regionalny-prispevok-v-slavosovciach-pomaha-rozvoju-cestovneho-ruchu/ Na rozvoj okresu Kežmarok vláda prispela sumou takmer 1,3 milióna eur, na rozvoj okresu Sobrance sumou viac ako 1,4 milióna eur http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/na-rozvoj-okresu-kezmarok-vlada-prispela-sumou-takmer-1-3-miliona-eur-na-rozvoj-okresu-sobrance-sumou-viac-ako-1-4-miliona-eur/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/na-rozvoj-okresu-kezmarok-vlada-prispela-sumou-takmer-1-3-miliona-eur-na-rozvoj-okresu-sobrance-sumou-viac-ako-1-4-miliona-eur/ SARIO: pozvánka na workshop na tému "Aktuálne nástroje na podporu podnikateľov NRO" http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/aktualne-nastroje-na-podporu-podnikatelov-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-nro/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/aktualne-nastroje-na-podporu-podnikatelov-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-nro/ Rada pre rozvoj NRO prerokovala návrh ročných priorít na rok 2020 http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/rada-pre-rozvoj-nro-prerokovala-navrh-rocnych-priorit-na-rok-2020/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/rada-pre-rozvoj-nro-prerokovala-navrh-rocnych-priorit-na-rok-2020/ Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja miestnej samosprávy http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-zonfp-podpora-koordinacnych-a-implementacnych-kapacit-regionalneho-rozvoja-miestnej-samospravy/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-zonfp-podpora-koordinacnych-a-implementacnych-kapacit-regionalneho-rozvoja-miestnej-samospravy/ Podporené projekty v okrese Sobrance http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/podporene-projekty-v-okrese-sobrance/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/podporene-projekty-v-okrese-sobrance/ Pozvánka na konferenciu http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pozvanka-na-konferenciu-komplexne-moznosti-podpory-malych-a-strednych-podnikov/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pozvanka-na-konferenciu-komplexne-moznosti-podpory-malych-a-strednych-podnikov/ Veľkokrtíšska nemocnica má vďaka regionálnemu príspevku nové sanitky http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/velkokrtisska-nemocnica-ma-vdaka-regionalnemu-prispevku-nove-sanitky/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/velkokrtisska-nemocnica-ma-vdaka-regionalnemu-prispevku-nove-sanitky/ Metodika prípravy návrhu ročných priorít v znení Dodatku č. 2 http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/metodika-pripravy-navrhu-rocnych-priorit-v-zneni-dodatku-c-2/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/metodika-pripravy-navrhu-rocnych-priorit-v-zneni-dodatku-c-2/ Vláda: Na rozvoj okresov Lučenec a Poltár pôjdu viac ako dva milióny eur http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vlada-na-rozvoj-okresov-lucenec-a-poltar-pojdu-viac-ako-dva-miliony-eur/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vlada-na-rozvoj-okresov-lucenec-a-poltar-pojdu-viac-ako-dva-miliony-eur/ Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejňujú výzvy na predkladanie projektov pre rok 2020 http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-projektov-pre-rok-2020/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-projektov-pre-rok-2020/ Vláda rokovala v okresoch Svidník a Košice-okolie, ktoré patria medzi najmenej rozvinuté http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vlada-rokovala-v-okresoch-svidnik-a-kosice-okolie-ktore-patria-medzi-najmenej-rozvinute/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vlada-rokovala-v-okresoch-svidnik-a-kosice-okolie-ktore-patria-medzi-najmenej-rozvinute/ Medzinárodná konferencia OECD v Soule http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/sekcia-regionalneho-rozvoja-sa-zucastnila-medzinarodnej-konferencie-oecd-v-soule/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/sekcia-regionalneho-rozvoja-sa-zucastnila-medzinarodnej-konferencie-oecd-v-soule/ Dôležitý oznam http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/dolezity-oznam2/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/dolezity-oznam2/