Podpora najmenej rozvinutých okresov http://www.nro.vicepremier.gov.sk/rss/ Podpora najmenej rozvinutých okresov Mon, 26 Aug 2019 00:55:02 +0200 Úrad vlády Slovenskej republiky - Všetky práva vyhradené. 60 Metodika prípravy návrhu ročných priorít v znení Dodatku č. 2 http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/metodika-pripravy-navrhu-rocnych-priorit-v-zneni-dodatku-c-2/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/metodika-pripravy-navrhu-rocnych-priorit-v-zneni-dodatku-c-2/ Odbor podpory regionálneho rozvoja absolvoval v okresoch pracovné stretnutie k zefektívneniu čerpania regionálneho príspevku http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pilotne-stretnutie-centier-podpory-regionalneho-rozvoja-okresu-poltar-a-lucenec/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pilotne-stretnutie-centier-podpory-regionalneho-rozvoja-okresu-poltar-a-lucenec/ Na informačnom seminári v Rimavskej Sobote bolo podpísaných 18 zmlúv o RP http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/na-informacnom-seminari-bolo-v-rimavskej-sobote-podpisanych-18-zmluv-o-rp/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/na-informacnom-seminari-bolo-v-rimavskej-sobote-podpisanych-18-zmluv-o-rp/ Obnova Tibavského hradu za pomoci regionálneho príspevku http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/obnova-tibavskeho-hradu-za-pomoci-regionalneho-prispevku/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/obnova-tibavskeho-hradu-za-pomoci-regionalneho-prispevku/ ÚPVII organizoval pracovné stretnutie centier podpory k monitoringu čerpania regionálneho príspevku http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/upvii-organizoval-pracovne-stretnutie-centier-podpory-k-monitoringu-cerpania-regionalneho-prispevku/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/upvii-organizoval-pracovne-stretnutie-centier-podpory-k-monitoringu-cerpania-regionalneho-prispevku/ ÚPVII školil zástupcov najmenej rozvinutých okresov o regionálnom príspevku http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/upvii-skolil-zastupcov-najmenej-rozvinutych-okresov-o-regionalnom-prispevku-1/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/upvii-skolil-zastupcov-najmenej-rozvinutych-okresov-o-regionalnom-prispevku-1/ Rada pre rozvoj NRO prerokovala návrh aktualizácie ročných priorít na rok 2019 http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/rada-pre-rozvoj-nro-prerokovala-navrh-aktualizacie-rocnych-priorit-na-rok-2019/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/rada-pre-rozvoj-nro-prerokovala-navrh-aktualizacie-rocnych-priorit-na-rok-2019/ Vláda schválila 223 projektov v 16 najmenej rozvinutých okresoch http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vlada-schvalila-223-projektov-v-16-najmenej-rozvinutych-okresoch/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vlada-schvalila-223-projektov-v-16-najmenej-rozvinutych-okresoch/ Pre Michalovce vyčlenila vláda dotáciu 1,6 mil. eur, pre Stropkov takmer 1,2 milióna eur http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pre-michalovce-vyclenila-vlada-dotaciu-1-6-mil-eur-pre-stropkov-takmer-1-2-miliona-eur/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pre-michalovce-vyclenila-vlada-dotaciu-1-6-mil-eur-pre-stropkov-takmer-1-2-miliona-eur/ R. Raši: Najväčším problémom okresu Kežmarok je dopravná infraštruktúra http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/r-rasi-najvacsim-problemom-okresu-kezmarok-je-dopravna-infrastruktura/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/r-rasi-najvacsim-problemom-okresu-kezmarok-je-dopravna-infrastruktura/ Regionálny príspevok pomohol obnoviť priestory budovy i podporiť zamestnanosť vo Vranovskom okrese http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/regionalny-prispevok-pomohol-obnovit-priestory-budovy-i-podporit-zamestnanost-vo-vranovskom-okrese/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/regionalny-prispevok-pomohol-obnovit-priestory-budovy-i-podporit-zamestnanost-vo-vranovskom-okrese/ Centrum sociálnych služieb Atrium vo Svidníku vynovené aj vďaka regionálnemu príspevku http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/centrum-socialnych-sluzieb-atrium-vo-svidniku-vynovene-aj-vdaka-regionalnemu-prispevku/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/centrum-socialnych-sluzieb-atrium-vo-svidniku-vynovene-aj-vdaka-regionalnemu-prispevku/ Spustenie infokioskov v Banskej Štiavnici http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/spustenie-infokioskov-v-banskej-stiavnici/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/spustenie-infokioskov-v-banskej-stiavnici/ Usmernenie k navrhovaniu zmien vládou schválených ročných priorít na realizáciu akčných plánov najmenej rozvinutých okresov na rok 2019 http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/usmernenie-k-navrhovaniu-zmien-vladou-schvalenych-rocnych-priorit-na-realizaciu-akcnych-planov-najmenej-rozvinutych-okresov-na/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/usmernenie-k-navrhovaniu-zmien-vladou-schvalenych-rocnych-priorit-na-realizaciu-akcnych-planov-najmenej-rozvinutych-okresov-na/ Regionálny príspevok podporil rozvoj základnej i strednej školy v Trebišovskom okrese http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/regionalny-prispevok-podporil-rozvoj-zakladnej-i-strednej-skoly-v-trebisovskom-okrese/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/regionalny-prispevok-podporil-rozvoj-zakladnej-i-strednej-skoly-v-trebisovskom-okrese/ V Hanušovciach rozdelila vláda jeden milión eur, v okrese Trebišov sa podarilo znížiť počet dlhodobo nezamestnaných http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/v-hanusovciach-rozdelila-vlada-jeden-milion-eur-v-okrese-trebisov-sa-podarilo-znizit-pocet-dlhodobo-nezamestnanych/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/v-hanusovciach-rozdelila-vlada-jeden-milion-eur-v-okrese-trebisov-sa-podarilo-znizit-pocet-dlhodobo-nezamestnanych/ Vláda rokovala v okresoch Bardejov a Medzilaborce, ktoré patria k najmenej rozvinutým http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vlada-rokovala-v-okresoch-bardejov-a-medzilaborce-ktore-patria-k-najmenej-rozvinutym/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vlada-rokovala-v-okresoch-bardejov-a-medzilaborce-ktore-patria-k-najmenej-rozvinutym/ Pre okres Sabinov rozdelila vláda 1,1 milióna eur, v Gelnici sa zamerala na zníženie nezamestnanosti http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pre-okres-sabinov-rozdelila-vlada-1-1-miliona-eur-v-gelnici-sa-zamerala-na-znizenie-nezamestnanosti/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pre-okres-sabinov-rozdelila-vlada-1-1-miliona-eur-v-gelnici-sa-zamerala-na-znizenie-nezamestnanosti/ Vláda schválila regionálne príspevky okresom Revúca i Rimavská Sobota http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vlada-schvalila-regionalne-prispevky-okresom-revuca-i-rimavska-sobota/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vlada-schvalila-regionalne-prispevky-okresom-revuca-i-rimavska-sobota/ Slávnostné preberanie poľnohospodárskej techniky v areáli SOŠ technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/slavnostne-preberanie-polnohospodarskej-techniky-v-areali-sos-technickej-a-agropotravinarskej-v-rimavskej-sobote/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/slavnostne-preberanie-polnohospodarskej-techniky-v-areali-sos-technickej-a-agropotravinarskej-v-rimavskej-sobote/