Podpora najmenej rozvinutých okresov http://www.nro.vicepremier.gov.sk/rss/ Podpora najmenej rozvinutých okresov Wed, 22 Sep 2021 18:55:03 +0200 Úrad vlády Slovenskej republiky - Všetky práva vyhradené. 60 Vicepremiérka Remišová: Najmenej rozvinuté okresy získajú podporu jednoduchšie, rýchlejšie a transparentnejšie http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vicepremierka-remisova-najmenej-rozvinute-okresy-ziskaju-podporu-jednoduchsie-rychlejsie-a-transparentnejsie/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vicepremierka-remisova-najmenej-rozvinute-okresy-ziskaju-podporu-jednoduchsie-rychlejsie-a-transparentnejsie/ Pracovné stretnutie MIRRI SR a okresných úradov NRO k aktuálnej metodike návrhu ročných priorít http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pracovne-stretnutie-mirri-sr-a-okresnych-uradov-nro-k-novej-metodike-navrhu-rocnych-priorit/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pracovne-stretnutie-mirri-sr-a-okresnych-uradov-nro-k-novej-metodike-navrhu-rocnych-priorit/ Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejňujú výzvy na predkladanie projektov pre rok 2022 http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-projektov-pre-rok-2022/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-projektov-pre-rok-2022/ Dôležitý oznam: Nová metodika k návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja NRO http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/nova-metodika-k-navrhu-rocnych-priorit-akcneho-planu-rozvoja-nro/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/nova-metodika-k-navrhu-rocnych-priorit-akcneho-planu-rozvoja-nro/ Vicepremiérka Remišová po návšteve toxickej skládky v Strážskom: Na enviro záťaže pôjde z nových eurofondov 294 miliónov eur http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vicepremierka-remisova-po-navsteve-toxickej-skladky-v-strazskom-na-enviro-zataze-pojde-z-novych-eurofondov-294-milionov-eur/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vicepremierka-remisova-po-navsteve-toxickej-skladky-v-strazskom-na-enviro-zataze-pojde-z-novych-eurofondov-294-milionov-eur/ Ministri dnes schválili návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov. http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/ministri-dnes-schvalili-navrh-novely-zakona-o-podpore-najmenej-rozvinutych-okresov/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/ministri-dnes-schvalili-navrh-novely-zakona-o-podpore-najmenej-rozvinutych-okresov/ 35. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/35-rokovanie-rady-pre-rozvoj-najmenej-rozvinutych-okresov/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/35-rokovanie-rady-pre-rozvoj-najmenej-rozvinutych-okresov/ Vláda SR schválila Ročné priority Akčných plánov rozvoja šiestich najmenej rozvinutých okresov http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vlada-sr-schvalila-rocne-priority-akcnych-planov-rozvoja-siestich-najmenej-rozvinutych-okresov/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vlada-sr-schvalila-rocne-priority-akcnych-planov-rozvoja-siestich-najmenej-rozvinutych-okresov/ Pracovné stretnutie MIRRI SR v Kežmarku http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pracovne-stretnutie-mirri-sr-v-kezmarku/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pracovne-stretnutie-mirri-sr-v-kezmarku/ Dôležitý oznam - Nová schéma na podporu lokálnej zamestnanosti II - DM 18/2018 http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/dolezity-oznam-nova-schema-na-podporu-lokalnej-zamestnanosti-ii-dm-18-2018/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/dolezity-oznam-nova-schema-na-podporu-lokalnej-zamestnanosti-ii-dm-18-2018/ Pracovné stretnutie na Gemeri http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/gemer/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/gemer/ Nové programové obdobie = Nové príležitosti http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/nove-programove-obdobie-nove-prilezitosti/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/nove-programove-obdobie-nove-prilezitosti/ Návrat mladých domov a podpora turizmu http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/navrat-mladych-domov-a-podpora-turizmu/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/navrat-mladych-domov-a-podpora-turizmu/ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR má nového štátneho tajomníka http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/ministerstvo-investicii-regionalneho-rozvoja-a-informatizacie-sr-ma-noveho-statneho-tajomnika/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/ministerstvo-investicii-regionalneho-rozvoja-a-informatizacie-sr-ma-noveho-statneho-tajomnika/ Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejňujú výzvy na predkladanie projektov pre rok 2021 - aktualizácia ročných priorít http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-projektov-pre-rok-2021-aktualizacia-rocnych/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-projektov-pre-rok-2021-aktualizacia-rocnych/ Vicepremiérka Remišová: Rozvoju regiónov pomôže dotácia 1,1 milióna eur pre projekty mimovládnych organizácií http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vicepremierka-remisova-rozvoju-regionov-pomoze-dotacia-1-1-miliona-eur-pre-projekty-mimovladnych-organizacii/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vicepremierka-remisova-rozvoju-regionov-pomoze-dotacia-1-1-miliona-eur-pre-projekty-mimovladnych-organizacii/ Dôležitý oznam http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/dolezity-oznam2/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/dolezity-oznam2/ Predlženie termínu na predkladanie žiadosti v rámci výzvy LDI01 - „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov “ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/predlzenie-terminu-na-predkladanie-ziadosti-v-ramci-vyzvy-ldi01-miestny-rozvoj-znizovanie-chudoby-a-inkluzia-romov/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/predlzenie-terminu-na-predkladanie-ziadosti-v-ramci-vyzvy-ldi01-miestny-rozvoj-znizovanie-chudoby-a-inkluzia-romov/ Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejňujú výzvy na predkladanie projektov pre rok 2020 - aktualizácia ročných priorít http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-projektov-pre-rok-2020-aktualizacia-rocnych/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-projektov-pre-rok-2020-aktualizacia-rocnych/ Usmernenie k zmenám vo vzore výzvy na predkladanie projektov k Metodike prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja NRO http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/davame-do-pozornosti-vzor-vyzvy-na-predkladanie-projektov-k-metodike-pripravy-navrhu-rocnych-priorit-akcneho-planu-rozvoja-nro/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/davame-do-pozornosti-vzor-vyzvy-na-predkladanie-projektov-k-metodike-pripravy-navrhu-rocnych-priorit-akcneho-planu-rozvoja-nro/