Podpora najmenej rozvinutých okresov http://www.nro.vicepremier.gov.sk/rss/ Podpora najmenej rozvinutých okresov Sat, 19 Oct 2019 22:55:02 +0200 Úrad vlády Slovenskej republiky - Všetky práva vyhradené. 60 Medzinárodná konferencia OECD v Soule http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/sekcia-regionalneho-rozvoja-sa-zucastnila-medzinarodnej-konferencie-oecd-v-soule/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/sekcia-regionalneho-rozvoja-sa-zucastnila-medzinarodnej-konferencie-oecd-v-soule/ Dôležitý oznam http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/dolezity-oznam2/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/dolezity-oznam2/ Vláda rokovala v okresoch Svidník a Košice-okolie, ktoré patria medzi najmenej rozvinuté http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vlada-rokovala-v-okresoch-svidnik-a-kosice-okolie-ktore-patria-medzi-najmenej-rozvinute/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vlada-rokovala-v-okresoch-svidnik-a-kosice-okolie-ktore-patria-medzi-najmenej-rozvinute/ Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejňujú výzvy na predkladanie projektov pre rok 2020 http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-projektov-pre-rok-2020/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-projektov-pre-rok-2020/ Regionálny príspevok prispel k zvýšeniu kapacít predškolských zariadení v okrese Košice-okolie http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/regionalny-prispevok-prispel-k-zvyseniu-kapacit-predskolskych-zariadeni-v-okrese-kosice-okolie/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/regionalny-prispevok-prispel-k-zvyseniu-kapacit-predskolskych-zariadeni-v-okrese-kosice-okolie/ MŠVVaŠ SR vyhlásilo výzvu OP ĽZ PO1 Vzdelávanie „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/msvvas-sr-vyhlasilo-vyzvu-op-lz-po1-vzdelavanie-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/msvvas-sr-vyhlasilo-vyzvu-op-lz-po1-vzdelavanie-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou/ Pre Michalovce vyčlenila vláda dotáciu 1,6 mil. eur, pre Stropkov takmer 1,2 milióna eur http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pre-michalovce-vyclenila-vlada-dotaciu-1-6-mil-eur-pre-stropkov-takmer-1-2-miliona-eur/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pre-michalovce-vyclenila-vlada-dotaciu-1-6-mil-eur-pre-stropkov-takmer-1-2-miliona-eur/ ÚPVII organizoval pracovné stretnutie centier podpory k monitoringu čerpania regionálneho príspevku http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/upvii-organizoval-pracovne-stretnutie-centier-podpory-k-monitoringu-cerpania-regionalneho-prispevku/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/upvii-organizoval-pracovne-stretnutie-centier-podpory-k-monitoringu-cerpania-regionalneho-prispevku/ Odbor podpory regionálneho rozvoja absolvoval v okresoch pracovné stretnutie k zefektívneniu čerpania regionálneho príspevku http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pilotne-stretnutie-centier-podpory-regionalneho-rozvoja-okresu-poltar-a-lucenec/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pilotne-stretnutie-centier-podpory-regionalneho-rozvoja-okresu-poltar-a-lucenec/ Na informačnom seminári v Rimavskej Sobote bolo podpísaných 18 zmlúv o RP http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/na-informacnom-seminari-bolo-v-rimavskej-sobote-podpisanych-18-zmluv-o-rp/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/na-informacnom-seminari-bolo-v-rimavskej-sobote-podpisanych-18-zmluv-o-rp/ Vláda: Na rozvoj okresov Lučenec a Poltár pôjdu viac ako dva milióny eur http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vlada-na-rozvoj-okresov-lucenec-a-poltar-pojdu-viac-ako-dva-miliony-eur/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vlada-na-rozvoj-okresov-lucenec-a-poltar-pojdu-viac-ako-dva-miliony-eur/ Metodika prípravy návrhu ročných priorít v znení Dodatku č. 2 http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/metodika-pripravy-navrhu-rocnych-priorit-v-zneni-dodatku-c-2/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/metodika-pripravy-navrhu-rocnych-priorit-v-zneni-dodatku-c-2/ Obnova Tibavského hradu za pomoci regionálneho príspevku http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/obnova-tibavskeho-hradu-za-pomoci-regionalneho-prispevku/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/obnova-tibavskeho-hradu-za-pomoci-regionalneho-prispevku/ ÚPVII školil zástupcov najmenej rozvinutých okresov o regionálnom príspevku http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/upvii-skolil-zastupcov-najmenej-rozvinutych-okresov-o-regionalnom-prispevku-1/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/upvii-skolil-zastupcov-najmenej-rozvinutych-okresov-o-regionalnom-prispevku-1/ Rada pre rozvoj NRO prerokovala návrh aktualizácie ročných priorít na rok 2019 http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/rada-pre-rozvoj-nro-prerokovala-navrh-aktualizacie-rocnych-priorit-na-rok-2019/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/rada-pre-rozvoj-nro-prerokovala-navrh-aktualizacie-rocnych-priorit-na-rok-2019/ Vláda schválila 223 projektov v 16 najmenej rozvinutých okresoch http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vlada-schvalila-223-projektov-v-16-najmenej-rozvinutych-okresoch/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vlada-schvalila-223-projektov-v-16-najmenej-rozvinutych-okresoch/ R. Raši: Najväčším problémom okresu Kežmarok je dopravná infraštruktúra http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/r-rasi-najvacsim-problemom-okresu-kezmarok-je-dopravna-infrastruktura/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/r-rasi-najvacsim-problemom-okresu-kezmarok-je-dopravna-infrastruktura/ Regionálny príspevok pomohol obnoviť priestory budovy i podporiť zamestnanosť vo Vranovskom okrese http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/regionalny-prispevok-pomohol-obnovit-priestory-budovy-i-podporit-zamestnanost-vo-vranovskom-okrese/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/regionalny-prispevok-pomohol-obnovit-priestory-budovy-i-podporit-zamestnanost-vo-vranovskom-okrese/ Centrum sociálnych služieb Atrium vo Svidníku vynovené aj vďaka regionálnemu príspevku http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/centrum-socialnych-sluzieb-atrium-vo-svidniku-vynovene-aj-vdaka-regionalnemu-prispevku/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/centrum-socialnych-sluzieb-atrium-vo-svidniku-vynovene-aj-vdaka-regionalnemu-prispevku/ Spustenie infokioskov v Banskej Štiavnici http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/spustenie-infokioskov-v-banskej-stiavnici/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/spustenie-infokioskov-v-banskej-stiavnici/