Podpora najmenej rozvinutých okresov http://www.nro.vicepremier.gov.sk/rss/ Podpora najmenej rozvinutých okresov Tue, 22 Jun 2021 05:55:02 +0200 Úrad vlády Slovenskej republiky - Všetky práva vyhradené. 60 Ministri dnes schválili návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov. http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/ministri-dnes-schvalili-navrh-novely-zakona-o-podpore-najmenej-rozvinutych-okresov/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/ministri-dnes-schvalili-navrh-novely-zakona-o-podpore-najmenej-rozvinutych-okresov/ Pracovné stretnutie na Gemeri http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/gemer/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/gemer/ Nové programové obdobie = Nové príležitosti http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/nove-programove-obdobie-nove-prilezitosti/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/nove-programove-obdobie-nove-prilezitosti/ Návrat mladých domov a podpora turizmu http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/navrat-mladych-domov-a-podpora-turizmu/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/navrat-mladych-domov-a-podpora-turizmu/ Dôležitý oznam http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/dolezity-oznam2/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/dolezity-oznam2/ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR má nového štátneho tajomníka http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/ministerstvo-investicii-regionalneho-rozvoja-a-informatizacie-sr-ma-noveho-statneho-tajomnika/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/ministerstvo-investicii-regionalneho-rozvoja-a-informatizacie-sr-ma-noveho-statneho-tajomnika/ Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejňujú výzvy na predkladanie projektov pre rok 2021 - aktualizácia ročných priorít http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-projektov-pre-rok-2021-aktualizacia-rocnych/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-projektov-pre-rok-2021-aktualizacia-rocnych/ Predlženie termínu na predkladanie žiadosti v rámci výzvy LDI01 - „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov “ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/predlzenie-terminu-na-predkladanie-ziadosti-v-ramci-vyzvy-ldi01-miestny-rozvoj-znizovanie-chudoby-a-inkluzia-romov/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/predlzenie-terminu-na-predkladanie-ziadosti-v-ramci-vyzvy-ldi01-miestny-rozvoj-znizovanie-chudoby-a-inkluzia-romov/ Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejňujú výzvy na predkladanie projektov pre rok 2020 - aktualizácia ročných priorít http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-projektov-pre-rok-2020-aktualizacia-rocnych/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-projektov-pre-rok-2020-aktualizacia-rocnych/ Vicepremiérka Remišová: Rozvoju regiónov pomôže dotácia 1,1 milióna eur pre projekty mimovládnych organizácií http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vicepremierka-remisova-rozvoju-regionov-pomoze-dotacia-1-1-miliona-eur-pre-projekty-mimovladnych-organizacii/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vicepremierka-remisova-rozvoju-regionov-pomoze-dotacia-1-1-miliona-eur-pre-projekty-mimovladnych-organizacii/ Usmernenie k zmenám vo vzore výzvy na predkladanie projektov k Metodike prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja NRO http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/davame-do-pozornosti-vzor-vyzvy-na-predkladanie-projektov-k-metodike-pripravy-navrhu-rocnych-priorit-akcneho-planu-rozvoja-nro/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/davame-do-pozornosti-vzor-vyzvy-na-predkladanie-projektov-k-metodike-pripravy-navrhu-rocnych-priorit-akcneho-planu-rozvoja-nro/ R. Raši: Rozvoj regiónov je pre Slovensko kľúčový http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/r-rasi-rozvoj-regionov-je-pre-slovensko-klucovy/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/r-rasi-rozvoj-regionov-je-pre-slovensko-klucovy/ ROZVOJ REGIÓNOV ÚPLNE PO NOVOM http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/rozvoj-regionov-uplne-po-novom/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/rozvoj-regionov-uplne-po-novom/ Pridajte sa aj Vy medzi hodnotiteľov Programu podpory NRO http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pridajte-sa-aj-vy-medzi-hodnotitelov-programu-podpory-nro/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/pridajte-sa-aj-vy-medzi-hodnotitelov-programu-podpory-nro/ Vicepremiérka Remišová: Znevýhodnené okresy dostanú pomoc 5,8 milióna eur http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vicepremierka-remisova-znevyhodnene-okresy-dostanu-pomoc-5-8-miliona-eur/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vicepremierka-remisova-znevyhodnene-okresy-dostanu-pomoc-5-8-miliona-eur/ Vyhlásenie výzvy LDI02 - Program miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vyhlasenie-vyzvy-ldi02-program-miestny-rozvoj-znizovanie-chudoby-a-inkluzia-romov/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vyhlasenie-vyzvy-ldi02-program-miestny-rozvoj-znizovanie-chudoby-a-inkluzia-romov/ R. Raši: Na rozvoj slovenských regiónov opäť poputuje viac ako milión eur http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/r-rasi-na-rozvoj-slovenskych-regionov-opat-poputuje-viac-ako-milion-eur/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/r-rasi-na-rozvoj-slovenskych-regionov-opat-poputuje-viac-ako-milion-eur/ MIRRI SR organizovalo v Levoči stretnutie s novovymenovanými prednostami a prednostkami okresných úradov http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/mirri-organizovalo-stretnutie-prednostov-okresnych-uradov-v-levoci/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/mirri-organizovalo-stretnutie-prednostov-okresnych-uradov-v-levoci/ OZNAM: Nová metodika prípravy návrhu ročných priorít http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/oznam-nova-metodika-pripravy-navrhu-rocnych-priorit/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/oznam-nova-metodika-pripravy-navrhu-rocnych-priorit/ Nové ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zohrá kľúčovú úlohu pri premene Slovenska http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/nove-ministerstvo-investicii-regionalneho-rozvoja-a-informatizacie-zohra-klucovu-ulohu-pri-premene-slovenska/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/nove-ministerstvo-investicii-regionalneho-rozvoja-a-informatizacie-zohra-klucovu-ulohu-pri-premene-slovenska/