Podpora najmenej rozvinutých okresov http://www.nro.vicepremier.gov.sk/rss/ Podpora najmenej rozvinutých okresov Sun, 20 Sep 2020 12:55:02 +0200 Úrad vlády Slovenskej republiky - Všetky práva vyhradené. 60 Vyhlásenie výzvy LDI02 - Program miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vyhlasenie-vyzvy-ldi02-program-miestny-rozvoj-znizovanie-chudoby-a-inkluzia-romov/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vyhlasenie-vyzvy-ldi02-program-miestny-rozvoj-znizovanie-chudoby-a-inkluzia-romov/ R. Raši: Na rozvoj slovenských regiónov opäť poputuje viac ako milión eur http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/r-rasi-na-rozvoj-slovenskych-regionov-opat-poputuje-viac-ako-milion-eur/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/r-rasi-na-rozvoj-slovenskych-regionov-opat-poputuje-viac-ako-milion-eur/ MIRRI SR organizovalo v Levoči stretnutie s novovymenovanými prednostami a prednostkami okresných úradov http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/mirri-organizovalo-stretnutie-prednostov-okresnych-uradov-v-levoci/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/mirri-organizovalo-stretnutie-prednostov-okresnych-uradov-v-levoci/ Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch zverejňujú výzvy na predkladanie projektov pre rok 2020 - aktualizácia ročných priorít http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-projektov-pre-rok-2020-aktualizacia-rocnych/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/okresne-urady-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-zverejnuju-vyzvy-na-predkladanie-projektov-pre-rok-2020-aktualizacia-rocnych/ OZNAM: Nová metodika prípravy návrhu ročných priorít http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/oznam-nova-metodika-pripravy-navrhu-rocnych-priorit/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/oznam-nova-metodika-pripravy-navrhu-rocnych-priorit/ Nové ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zohrá kľúčovú úlohu pri premene Slovenska http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/nove-ministerstvo-investicii-regionalneho-rozvoja-a-informatizacie-zohra-klucovu-ulohu-pri-premene-slovenska/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/nove-ministerstvo-investicii-regionalneho-rozvoja-a-informatizacie-zohra-klucovu-ulohu-pri-premene-slovenska/ ÚPVII organizoval pracovné stretnutie centier podpory k metodike hodnotenia akčných plánov a vyúčtovaní regionálneho príspevku http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/upvii-organizoval-pracovne-stretnutie-centier-podpory-k-metodike-hodnotenia-akcnych-planov-a-vyuctovani-regionalneho-prispevku/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/upvii-organizoval-pracovne-stretnutie-centier-podpory-k-metodike-hodnotenia-akcnych-planov-a-vyuctovani-regionalneho-prispevku/ ÚPVII organizovalo stretnutie prednostov okresných úradov v Banskej Bystrici http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/upvii-organizovalo-stretnutie-prednostov-okresnych-uradov-v-banskej-bystrici/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/upvii-organizovalo-stretnutie-prednostov-okresnych-uradov-v-banskej-bystrici/ Upozornenie na zmenu kontaktov! http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/upozornenie-na-zmenu-kontaktov/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/upozornenie-na-zmenu-kontaktov/ R. Raši: Rozvoj regiónov je pre Slovensko kľúčový http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/r-rasi-rozvoj-regionov-je-pre-slovensko-klucovy/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/r-rasi-rozvoj-regionov-je-pre-slovensko-klucovy/ Centrá podpory regionálneho rozvoja absolvovali ďalšie spoločné stretnutie http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/centra-podpory-regionalneho-rozvoja-absolvovali-dalsie-spolocne-stretnutie/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/centra-podpory-regionalneho-rozvoja-absolvovali-dalsie-spolocne-stretnutie/ Na rozvoj okresu Veľký Krtíš vláda schválila viac ako 1800-tisíc eur http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/na-rozvoj-okresu-velky-krtis-vlada-schvalila-viac-ako-800-tisic-eur/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/na-rozvoj-okresu-velky-krtis-vlada-schvalila-viac-ako-800-tisic-eur/ Akčný plán okresu Rožňava sa plní a v mnohých parametroch patrí medzi výnimočné okresy http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/akcny-plan-okresu-roznava-sa-plni-a-v-mnohych-parametroch-patri-medzi-vynimocne-okresy/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/akcny-plan-okresu-roznava-sa-plni-a-v-mnohych-parametroch-patri-medzi-vynimocne-okresy/ Konferencia: KOMPLEXNÉ MOŽNOSTI PODPORY MSP http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/konferencia-komplexne-moznosti-podpory-msp/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/konferencia-komplexne-moznosti-podpory-msp/ Regionálny príspevok v Slavošovciach pomáha rozvoju cestovného ruchu http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/regionalny-prispevok-v-slavosovciach-pomaha-rozvoju-cestovneho-ruchu/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/regionalny-prispevok-v-slavosovciach-pomaha-rozvoju-cestovneho-ruchu/ Na rozvoj okresu Kežmarok vláda prispela sumou takmer 1,3 milióna eur, na rozvoj okresu Sobrance sumou viac ako 1,4 milióna eur http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/na-rozvoj-okresu-kezmarok-vlada-prispela-sumou-takmer-1-3-miliona-eur-na-rozvoj-okresu-sobrance-sumou-viac-ako-1-4-miliona-eur/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/na-rozvoj-okresu-kezmarok-vlada-prispela-sumou-takmer-1-3-miliona-eur-na-rozvoj-okresu-sobrance-sumou-viac-ako-1-4-miliona-eur/ SARIO: pozvánka na workshop na tému "Aktuálne nástroje na podporu podnikateľov NRO" http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/aktualne-nastroje-na-podporu-podnikatelov-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-nro/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/aktualne-nastroje-na-podporu-podnikatelov-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-nro/ Rada pre rozvoj NRO prerokovala návrh ročných priorít na rok 2020 http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/rada-pre-rozvoj-nro-prerokovala-navrh-rocnych-priorit-na-rok-2020/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/rada-pre-rozvoj-nro-prerokovala-navrh-rocnych-priorit-na-rok-2020/ Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja miestnej samosprávy http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-zonfp-podpora-koordinacnych-a-implementacnych-kapacit-regionalneho-rozvoja-miestnej-samospravy/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-zonfp-podpora-koordinacnych-a-implementacnych-kapacit-regionalneho-rozvoja-miestnej-samospravy/ Podporené projekty v okrese Sobrance http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/podporene-projekty-v-okrese-sobrance/ http://www.nro.vicepremier.gov.sk/aktuality/podporene-projekty-v-okrese-sobrance/