Splnomocnenec o podpore NRO na konferencii k projektu Ensie

Mesto Fiľakovo v okrese Lučenec je iniciátorom a hlavným partnerom projektu „Európska sieť pre podnikanie sociálnej integrácie: sociálne začlenenie a rozvoj vidieckych regiónov pre lepšiu európsku budúcnosť“ (Ensie), ktorého cieľom je vytvorenie medzinárodnej siete združujúcej samosprávy, inštitúcie, mimovládne organizácie, vzdelávacie a výskumné organizácie a odborníkov pre zdieľanie poznatkov v oblasti podnikov sociálnej integrácie.

22. septembra  2017  sa v rámci otváracieho podujatia k projektu konala konferencia, na ktorej spolu s Ábelom Ravaszom, splnomocnencom vlády pre rómske komunity a Branislavom Ondrušom, štátnym tajomníkom ministerstva práce, vystúpil aj Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády pre podporu NRO s príspevkom „Podpora najmenej rozvinutých okresov – znižovanie rozdielov medzi regiónmi Slovenska“.

Konferencia sa konala krátko po tom, čo vláda schválila zámer zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní, vďaka čomu by mohli začať vznikať nové sociálne podniky najmä v znevýhodnených okresoch Slovenska.

Primátor mesta Fiľakovo Attila Agócs počas tlačovej konferencie k podujatiu informoval o  pripravovanom sociálnom podniku vo Fiľakove, v ktorom by mohlo vzniknúť približne 10 až 15 pracovných miest.

Podľa splnomocnenca vlády pre NRO je v najmenej rozvinutých okresoch obrovský záujem predstaviteľov samosprávy o sociálne podnikanie, ktoré je vlastne určitým medzitrhom práce. Príprava ľudí na pracovný trh je podľa jeho slov pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov kľúčová.


Súvisiace tlačové správy, ktoré zverejnila TASR nájdete v sekcii V médiách.

V sociálnom podniku vo Fiľakove môže nájsť prácu desať až pätnásť ľudí

Cieľom projektu Ensie je zdieľanie údajov v sociálnej ekonomike