Pripravujeme ďalšie stretnutia k akčným plánom v najmenej rozvinutých okresoch

Po septembrových stretnutiach k akčným plánom v najmenej rozvinutých okresoch na východnom Slovensku pokračuje splnomocnenec vlády pre podporu NRO v októbri stretnutiami s rozvojovými radami, žiadateľmi o regionálny príspevok a NFP z EŠIF, zástupcami samospráv, miestnymi podnikateľmi, predstaviteľmi Centier podpory regionálneho rozvoja, MAS a ďalšími subjektmi v okresoch:

Cieľom stretnutí, ktoré sa budú konať v termínoch 3. a 4. októbra 2017 bude zhodnotenie a urýchlenie plnenia akčných plánov, vytvorenie plánu aktivít do konca roka 2017 a naplánovanie prioritných projektov pre rok 2018 s dôrazom na projekty generujúce pracovné miesta. Výstupom zo stretnutí bude splnomocnencom vypracovaná správa o realizácii akčných plánov, ktorá bude po prerokovaní rozvojovými radami zverejnená na webovej stránke NRO.   


Autor titulnej fotografie: Peter Mayer