Aktuality

26.5.2021
„Podpora najmenej rozvinutých okresov nebola v minulosti dobre nastavená a neprinášala to, čo ľudia v týchto regiónoch potrebujú. Napríklad, až dve tretiny podporených projektov v okrese Sabinov nepriniesli ani jediné pracovné miesto,“ upozornila ministerka regionálneho rozvoja. V minulosti sa vyskytli prípady, kedy sa z regionálneho príspevku napríklad kúpil traktor, s nulovým efektom pre ľudí v danom regióne. „Podľa doterajších schém o pridelení štátnej...
11.5.2021
V Revúcej  11.5.2021 rokovalala dlegácia Ministerstva investícií,regionálneho rozvoja a informatizácie SR s primátorom mesta Júliusom Buchtom a prednostom okresného úradu Igorom Škvarlom a primátorom Jelšavy, Milanom Kolesárom. Gemer má dlhoročnú tradíciu pestovania drienok a na okrese majú zámer túto tradíciu oživiť. Mesto a okres majú eminentný záujem o technologicko-inovatívny projekt spracovania odpadov z ťažby magnezitu, ktorá predstavuje druhotnú surovinu...
5.5.2021
Návrat mladých domov a podpora turizmu boli hlavné témy rokovaní štátneho tajomníka Dušana Veliča a vedenia sekcie regionálneho rozvoja s primátorom Levoče Miroslavom Vilkovským a prednostom okresného úradu Mariánom Smoradom. Pracovného stretnutia sa zúčastnil aj primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta. Príjemnou súčasťou pracovnej návštevy bolo aj otvorenie parkoviska v hradobnej priekope, ktorého výstavbu podporilo aj Ministerstvo investícií,...
4.5.2021
Dňa 5.5.2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie štátneho tajomníka Dušana Veličas primátorkou Andreou Turčanovou, predsedom prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským a prorektorom Prešovskej univerzity Gabrielom Paľom. Ústredným motívom rokovaní  boli najmä nové investičné príležitosti, ktoré so sebou prináša nové programové obdobie. Hovorili sme o možnostiach dobudovania turistickej infraštruktúry v národnom parku Poloniny, či športovej a...
14.4.2021
Štátnym tajomníkom pre oblasť investícií a regionálneho rozvoja sa stal uznávaný vedec a vysokoškolský pedagóg  Dušan Velič. O jeho vymenovaní na svojom dnešnom zasadaní rozhodla vláda. Ako uviedla vicepremiérka a ministerka Veronika Remišová, Dušan Velič prináša do rezortu skúsenosti z pôsobenia v pedagogickej a vedeckej sfére na Slovensku aj v zahraničných inštitúciách. Aktívne spolupracoval tiež s držiteľom Nobelovej ceny. Nový štátny tajomník...
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2021. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán...
19.3.2021
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlasuje novú výzvu na predkladanie žiadostí o štátnu dotáciu na podporu rozvoja regiónov. Výzva je určená pre mimovládne organizácie, ktoré môžu získať dotáciu od 10- do 50-tisíc eur. „Podpora regiónov je pre nás kľúčovou prioritou. V tejto výzve podporíme sumou 1,1 milióna eur mimovládne organizácie, ktoré bývajú zvyčajne jedným z hlavných aktérov rozvoja potenciálu...
24.2.2021
Usmernenia MIRRI SR a zoznam zmien uskutočnených v prílohe č. 1 - vzor výzvy na predkladanie projektov pre vyhlasovateľa výzvy: 1. MIRRI SR doplnilo do vzoru výzvy nový bod č. 4   „Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu“ Usmernenie: Vyhlasovateľ výzvy pri vyhlasovaní (publikovaní) výzvy uverejní výšku alokovaných finančných prostriedkov na výzvu. 2. MIRRI SR doplnilo do vzoru výzvy nový bod č. 5 „Minimálna  a maximálna výška regionálneho...
15.1.2021
Systém podpory rozvoja regiónov sa mení. O tom, aké projekty budú v územiach podporené, už nebude rozhodovať len vláda, ale aj samotné regióny. „Doteraz boli priority eurofondov vždy diktované zhora. Dnes radikálne meníme filozofiu podpory regiónov tak, aby projekty vychádzali z reálnych potrieb miest a obcí a nie od úradníckeho stola. Na to, aby sme túto novú filozofiu čerpania eurofondov mohli uviesť do praxe, musia mať samosprávy pripravené kvalitné...
16.12.2020
Program podpory najmenej rozvinutých okresov v rokoch 2015 – 2020 sa v prvých dvanástich okresoch končí k dátumu 31.12.2020, a sekcia regionálneho rozvoja MIRRI vyhodnocuje jeho doterajšie dopady a skúsenosti s ním vo všetkých zapojených regiónoch. Do tohto momentu zaznamenávame už viac ako 150 vyplnených formulárov so spätnou väzbou.Tieto sú následne spracovávané a vyhodnocované zároveň s údajmi z cielených rozhovorov, hodnotenia zákona, ako aj...