Aktuality

7.6.2022
Vyhlásené výzvy NRO po 28. marci 2022 Okresný úrad Vyhlásenie Uzávierka Odkaz Kežmarok       Lučenec       Poltár       Revúca       Rimavská...
28.3.2022
V nadväznosti na novelu zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z 1. novembra 2021 vstúpila do platnosti nová Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len...
4.3.2022
Vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová schválila znenie štatútov a rokovacích poriadkov pre Riadiace výbory najmenej rozvinutých okresov (NRO). Na základe schválených štatútov okresné úrady v sídle NRO pripravili výzvy na nominácie zástupcov sociálno-ekonomických partnerov a štatutárnych zástupcov miest a obcí, aby nominovali kandidátov do funkcie členov riadiaceho výboru.   V Riadiacich výboroch budú mať okrem MIRRI SR svojich...
25.2.2022
Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  Metodika tvorby PHRSR upravuje proces prípravy a obsah strategických dokumentov PHRSR obcí, skupín obcí a VÚC ako nezáväzný, ale odporúčaný materiál. Je vhodné metodiku rešpektovať v záujme vypracovania porovnateľných komplexných strategických dokumentov PHRSR s ohľadom na plnenie dlhodobých cieľov SR a tiež kvôli súladu pripravovaných strategických materiálov s...
16.2.2022
Dňa 15.2.2022 boli  v súlade s  § 5 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutím ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informaticácie SR  pre všetky NRO zriadené Riadiace výbory. Predsedom každého Riadiaceho výboru je v zmysle rozhodnutia prednosta najmenej rozvinutého okresu. Týmto rozhodnutím boli zároveň schválené aj jednotlivé šatatúty...
28.1.2022
Dovoľte, aby sme vás informovali, že Štatistický úrad SR vydal nové vydanie publikácie: ŠTATISTIKA V REGIÓNOCH: KRAJE V ČÍSLACH 2021 Publikácia ponúka v 13 kapitolách na 211 stranách svieži vizuál 52 vybraných štatistických ukazovateľov za rok 2020 v kontexte medziročného resp. 5-ročného vývoja. Ukazovatele majú po novom aktívne prepojenia do ŠÚ SR databázy DATAcube. na portáli www.statistics.sk. Publikácia zachytáva odlišnosti vplyvu prijímaných...
20.1.2022
Od 20. januára 2022 patrí okres Stará Ľubovňa medzi najmenej rozvinuté okresy. Umožnila to novela zákona 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú Národná rada SR schválila koncom septembra minulého roka. Do okresu Stará Ľubovňa by tak malo v najbližších piatich rokoch prísť až 2,7 milióna eur. Prednosta Okresného úradu v Starej Ľubovni Richard Malý verí, že okresu to pomôže. „Teším sa, že do okresu prídu nejaké peniaze. Ak sa rozumne...
16.12.2021
 Vyhodnotenie výzvy č. 12861/2021/OSMRR pre Najmenej rozvinuté okresy rozdelené podľa jednotlivých aktivít nájdete na webovom sídle www.mirri.gov.sk v časti dotácie TU 
27.10.2021
Dňa 27.10.2021 sa v Stropkove konalo v poradí druhé pracovné stretnutie štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Dušana Veliča a sekcie regionálneho rozvoja v zastúpení generálnej riaditeľky a riaditeľa odboru stratégie a metodiky regionálneho rozvoja s prednostami okresných úradov NRO. Cieľom stretnutia bola diskusia k finálnemu zneniu návrhu novely zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore NRO predovšetkým...
18.10.2021
Pomáhame najmenej rozvinutým regiónom. Okres Stará Ľubovňa má vďaka novému zákonu z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR možnosť získať o 2,7 milióna eur viac. O podpore regiónu rokovala s primátormi a starostami vicepremiérka Veronika Remišová, ktorá ich vyzvala, aby naplno využili šance, ktoré sa pred ich okresom otvárajú.  „Život ľudí v najmenej rozvinutých okresoch je ťažší ako inde. Preto musia cítiť...