Aktuality

22.9.2021
Národná rada SR schválila novelu zákona z dielne MIRRI Podpora zaostávajúcich regiónov zo štátneho rozpočtu dostane od novembra nové férovejšie pravidlá. Národná rada SR dnes schválila návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú predložila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. „Na ministerstvo som prišla s jasnou víziou presadzovania transparentnosti, boja proti korupcii a rodinkárstvu. Platí...
3.9.2021
Dňa  8. septembra 2021  sa v čase od  13.00 do 16:00 bude v priestoroch Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR konalo pracovné stretnutie spojené so školením k aktuálne platnej metodike návrhu ročných priorít NRO. Stretnutie bolo určené pre prednostky/prednostov okresných úradov a pracovníkov zodpovedajúcich za agendu NRO v konkrétnom okrese. Adresa konania pracovného stretnuia: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a...
31.8.2021
 V dňoch od 26. augusta 2021 do 6. septembra prebieha výzva na hlasovanie Rady NRO o návrhu aktualizácie ročných priorít 2021 okresov  Bardejov, Gelnica, Košice – okolie, Levoča, Medzilaborce, Michalovce, Snina a o návrhu dodatku č. 2 Štatútu výboru pre rozvoj okresu Michalovce. Hlasovanie prebieha formou „per rollam“. Výsledky hlasovania Rady NRO budú budú k dispozícii zverejnené po spracovaní zápisnice na webovom sídle TU.
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2022. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán...
27.8.2021
Dňa 27.8.2021 vstúpila do platnosti Nová metodika k návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja NRO. Celé znenie spolu s prílohami sa nachádza v sekcii "DOKUMENTY", časť "METODICKÉ USMERNENIA  A ŠTATÚTY" Metodika prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu - účinná od 27.8.2021 Príloha 1 - vzor výzvy na predkladanie projektov Príloha 1a - Hodnotiace kritériáPríloha 2 - vzor žiadosti o poskytnutie regionálneho...
6.8.2021
Zdravie regiónov musí byť pre každú vládu priorita. Na pracovnom výjazde v okresoch Michalovce, Humenné a Vranov nad Topľou to zdôraznila vicepremiérka Veronika Remišová. S predstaviteľmi samospráv hovorila o enviromentálnych záťažiach v regióne aj o tom, ako pri riešení týchto problémov môžu pomôcť eurofondy. Ministerka regionálneho rozvoja tiež navštívila skládku toxického odpadu z bývalej chemickej továrne v meste Strážske. „To, čo som videla...
6.7.2021
Dňa 6.7.2021 sa v Kežmarku konalo pracovné stretnutie štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Dušana Veliča  a  sekcie regionálneho rozvoja v zastúpení generálnej riaditeľky a riaditeľov odborov s prednostami okresných úradov NRO. Cieľom stretnutia  k návrhu novely zákona 336/2015 Z.z. o podpore NRO bola prezentácia novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov spojená s diskusiou týkajúca sa...
30.6.2021
Vláda SR schválila Ročné priority Akčných plánov rozvoja šiestich najmenej rozvinutých okresov z dielne vicepremiérky Veroniky Remišovej. Materiál poskytuje prehľad aktivít a projektov na rok 2021 zameraných na realizáciu cieľov akčných plánov v okresoch Bardejov, Košice-okolie, Levoča, Michalovce, Snina a Stropkov. Schválené materiály prispejú zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov v najmenej rozvinutých okresoch. Súčasťou je celkovo projektov. Projekty budú...
22.6.2021
Dňa 14.6.2021 vstúpila do platnosti nová schéma na podporu lokálnej zamestnanosti II DM 18/2021. predmetná schéma je platná do 31.12.2023. Schválené znenie schémy na nachádza na našom webovom sídle v časti dokumenty - minimálna pomoc TU. Jej zverejnenie v obchodnom vestníku nájdete na nasledovnom linku https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2922537 
26.5.2021
„Podpora najmenej rozvinutých okresov nebola v minulosti dobre nastavená a neprinášala to, čo ľudia v týchto regiónoch potrebujú. Napríklad, až dve tretiny podporených projektov v okrese Sabinov nepriniesli ani jediné pracovné miesto,“ upozornila ministerka regionálneho rozvoja. V minulosti sa vyskytli prípady, kedy sa z regionálneho príspevku napríklad kúpil traktor, s nulovým efektom pre ľudí v danom regióne. „Podľa doterajších schém o pridelení štátnej...