Centrum regionálneho rozvoja pre okres Revúca so sídlom v Meste Tornaľa je pozitívnym príkladom koncepčnej práce

V prvej polovici roka 2017 rozvojové centrum spracovalo "Koncepciu rozvoja cestovného ruchu ako súčasť destinácie Gemer", ktorá bola Radou rozvoja okresu schválená na jej zasadnutí v auguste

Ide o prvý koncepčný dokument, ktorý "centrum rozvoja" spracovalo, keďže jeho úlohou je aj príprava strategických rozvojových dokumentov pre oblasti s potenciálom rozvoja a následné monitorovanie ich napĺňania.

"Oblasť Cestovný ruch sme si zvolili ako prvú práve pre to, že región Gemer je jedinečný, čo do kvantity pamiatok prírodného, kultúrneho a technického dedičstva, ktoré sú však mnohé v zanedbanom stave pre ich nízku využiteľnosť ako generátora návštevnosti, a tým ekonomického pozdvihnutia regiónu"

povedal Rudolf Bauer, výkonný riaditeľ rozvojového centra.

"Participatívna príprava koncepcie je nevyhnutným kľúčom k napredovaniu a realizácii potrebných zmien v rozvoji konkrétnych oblastí s dopadom na cestovný ruch. A tiež v sieťovaní jednotlivých aktérov, keďže ide o prierezové odvetvie so silným multiplikačným efektom na regionálny rozvoj"

potvrdila členka expertného tímu za cestovný ruch Iveta Niňajová.

Aj pre to jedným z kľúčových návrhov koncepcie je naštartovanie spolupráce a vytvorenie manažérskej organizácie na úrovni troch, dnes najmenej rozvinutých okresov, okresu Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava, ktorá bude implementovať opatrenia navrhované v pripravenej koncepcii. Manažérska organizácia by mala vzniknúť do konca roku 2017 a pôjde o oblastnú organizáciu cestovného ruchu Región Gemer založenú v zmysle zákona č. 91/2010 o podpore rozvoja cestovného ruchu, ktorá na Gemeri doteraz chýbala. Zakladateľskými členmi by mali byť nielen lokálne subjekty, ale aj štátne inštitúcie, ktoré sa kompetenčne podieľajú na správe kultúrneho a prírodného dedičstva na Gemeri.

Fotogaléria