Dokumenty

Uznesenia

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 476 z 26. augusta 2015 k návrhu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 29 z 20. januára 2016 k návrhu, ktorým sa zriaďuje medzirezortná pracovná skupina pre koordináciu činnosti ústredných orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory najmenej rozvinutým okresom

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 45 z 10. februára 2016 k návrhu Akčnému plánu rozvoja okresu Kežmarok

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 427 z 21. septembra 2016 k návrhu na zmenu Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. č. 251 z 23. júna 2016 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 254 z 24. júna 2016 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 350 z 22. augusta 2016 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 355 z 23. augusta 2016 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Sobrance

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 357 z 24. augusta 2016 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 359 z 30. augusta 2016 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 485 z 19. októbra 2016 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 359 z 30. augusta2016

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 366 z 31. augusta 2016 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Svidník

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 369 zo 7. septembra 2016 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Poltár

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 378 zo 7. septembra 2016 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 379 z 13. septembra 2016 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Revúca

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 385 zo 14. septembra 2016 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 140 z 22. marca 2017 k Informácii o stave podpory najmenej rozvinutých okresov

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 153 z 5. apríla 2017 k Informácii o stave podpory najmenej rozvinutých okresov Kežmarok a Lučenec

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 277 zo 7. júna 2017 k Informácii o stave podpory najmenej rozvinutých okresov

Uznesenie vlády slovenskej republiky č. 565 zo 6. decembra 2017 k Návrhu dodatku č. 2 k Akčnému plánu rozvoja okresu Revúca a k Návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky

Uznesenie vlády slovenskej republiky č. 566 zo 6. decembra 2017 k Návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Poltár

Uznesenie vlády slovenskej republiky č. 567 zo 6. Decembra 2017 k Návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Rožňava

Uznesenie vlády slovenskej republiky č. 568 zo 6. decembra 2017 k Návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Kežmarok

Uznesenie vlády slovenskej republiky č. 561 z 29. novembra 2017 k Návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Svidník

Uznesenie vlády slovenskej republiky č. 494 z 25. októbra 2017 k Návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou

Uznesenie vlády slovenskej republiky č. 496 z 25. októbra 2017 k Návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Trebišov

Uznesenie vlády slovenskej republiky č. 519 z 8. novembra 2017 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov

Uznesenie vlády slovenskej republiky č. 11 z 10. januára 2018 k návrhu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uznesenie vlády slovenskej republiky č. 27 zo 17. januára 2018 k Návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Sabinov

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 96 z 26. februára 2018 k návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota a k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 139 zo 4. apríla 2018 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 140 z 5. apríla 2018 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 204 z 3. mája 2018 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 205 z 4. mája 2018 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 256 z 30. mája 2018 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 257 z 30. mája 2018 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Poltár a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 258 z 31. mája 2018 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 305 z 3. júla 2018 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 307 z 4. júla 2018 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Bardejov a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 423 z 18. septembra k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Svidník a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 449 z 3. októbra 2018 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Košice-okolie a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 451 z 4. októbra 2018 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Sobrance a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 487 z 23. októbra 2018 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok, návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa a zmene uznesenia vlády SR č. 423 z 18. septembra 2018

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 490 z 24. októbra 2018 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 22 zo 16. januára 2019 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Snina a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 24 zo 17. januára 2019 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Levoča a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 58 z 12. februára 2019 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Revúca a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 59 z 13. februára 2019 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 84 z 27. februára 2019 k návrhu Ročných priorít okresov Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Medzilaborce, Revúca, Rožňava, Sobrance, Svidník a Trebišov na rok 2019

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 121 z 19. marca 2019 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 123 z 20. marca 2019 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 129 z 27. marca 2019 k návrhu Ročných priorít okresov Lučenec, Košice- okolie, Poltár, Rimavská Sobota, Sabinov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou na rok 2019

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 158 z 9. apríla 2019 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 161 z 10. apríla 2019 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Bardejov a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 213 zo 14. mája 2019 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 215 zo 14. mája 2019 k návrhu na zmenu úlohy B.12. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 277 zo 7. júna 2017 k Informácii o stave podpory najmenej rozvinutých okresov Vranov nad Topľou a Svidník

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 216 z 15. mája 2019 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 243 z 29. mája 2019 k Návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 158 z 9. apríla 2019

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 312 z 25. júna 2019 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Stropkov a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 322 z 26. júna 2019 k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 334 z 3. júla 2019 k Návrhu zmien schválených ročných priorít okresov Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Košice - okolie, Lučenec, Medzilaborce, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Sobrance, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou na rok 2019

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 409 z 27. augusta 2019 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Poltár a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 412 z 28. augusta 2019 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 446 zo 17. septembra 2019 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Svidník a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 448 z 18. septembra 2019 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Košiceokolie a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 465 z 25. septembra 2019 k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v územnej pôsobnosti okresných úradov Bardejov, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Gelnica, Kežmarok, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Poprad, Prievidza, Rimavská Sobota, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Tvrdošín, Žilina

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 514 z 22. októbra 2019 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Sobrance a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 519 z 23. októbra 2019 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 559 z 20. novembra 2019 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 565 z 19. novembra 2019 k Priebežnej informácii o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš a návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 615 z 18. decembra 2019 k návrhu Ročných priorít okresov Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Košice-okolie, Levoča, Lučenec, Medzilaborce, Michalovce, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Stropkov, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou na rok 2020

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 739/2020 z 25. novembra 2020 k Návrhu zmien schválených ročných priorít okresov Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Sobrance, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Košice-okolie, Levoča, Medzilaborce, Michalovce a Snina na rok 2020

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2021 z 30. júna 2021 k návrhu ročných priorít okresov Bardejov, Košice-okolie, Levoča, Michalovce, Snina a Stropkov na rok 2021

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 82/2022 z 9.2.2022 k návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 322 z 26. júna 2019 - Michalovce

Metodické usmernenia a štatúty

Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku - platná od 20. februára 2024

Štatút a rokovací poriadok najmenej rozvinutého okresu - platný od 8. februára 2024 

Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - platná od 28. marca 2022

Príloha č. 1 - Vzor výzvy na predkladanie projektov (platný od 16.2.2023) - nové!
Príloha č. 2 - Hodnotiaci hárok (platný od 16.2.2023) - nové!
Príloha č. 3 - Kontrolný list (platný od 21.3.2023) - nové!
Príloha č. 4 - Vzor žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (platný od 16.2.2023) - nové!
Príloha č. 5 - Register doručených žiadostí
Príloha č. 6 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektov
Príloha č. 7 - Návrh zoznamu projektov
Príloha č. 8 - Odporúčaný vzor návrhu hodnotiacej správy o plnení plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu za príslušný rok s dôrazom na zhodnotenie plnenia cieľov plánov rozvoja schválených od 01.11.2021 (platný od 23.5.2023) - nové!
Príloha č. 9 - Odporúčaný vzor návrhu hodnotiacej správy o plnení plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu za príslušný rok s dôrazom na zhodnotenie plnenia cieľov plánov rozvoja schválených do 31.10.2021


Príloha č. 1 - Vzor výzvy na predkladanie projektov (platný od 22.6.2022 do 15.2.2023)
Príloha č. 1 - Vzor výzvy na predkladanie projektov (platný do 21.6.2022)
Príloha č. 2 - Hodnotiaci hárok (platný do 15.2.2023)
Príloha č. 3 - Kontrolný list (platný do 15.2.2023)
Príloha č. 3 - Kontrolný list (platný do 20.3.2023)
Príloha č. 4 - Vzor žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku (platný do 15.2.2023) 

Príloha č. 8 - Odporúčaný vzor návrhu hodnotiacej správy o plnení plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu za príslušný rok s dôrazom na zhodnotenie plnenia cieľov plánov rozvoja schválených od 01.11.2021 (platné do 22.5.2023)


Metodické usmernenia Protimonopolného úradu SR 

Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc 

Príručka pre používateľov k definícii malých a stredných podnikov

Metodické usmernenie PMÚ - Jediný podnik

Metodické usmernenie - prípady nepodliehajúce pravidlám v oblasti štátnej pomoci


ÚPLNÉ ZNENIE Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

ÚPLNÉ ZNENIE Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8.decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Príprava a obsahové náležitosti akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého

Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Akčný plán
VZOR Návrhu dodatku Akčného plánu


ARCHÍV

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

Aktuálne platná zmluva (2023)

Vzor zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku vrátane príloh


Príručka pre prijímateľa regionálneho príspevku – platná od 25.10.2023

Príloha č. 1 – Správa o realizácii projektu

Príloha č. 2 – Preukázanie nárastu alebo úbytku pracovných miest u prijímateľa

Príloha č. 3 – Evidencia obsadzovania alebo preobsadzovania pracovných miest

Príloha č. 4 – Vyhlásenie o využití podporenej infraštruktúry nehospodárskeho charakteru na doplnkové hospodárske účely

Príloha č. 5 – Výpočet kapacity infraštruktúry za rok ...

Príloha č. 6 – Finančné vyúčtovanie regionálneho príspevku

Príloha č. 7 – Avízo o platbe

Príloha č. 8 – Pracovný výkaz


ARCHÍV 2023

Vyúčtovanie RP

Formulár vyúčtovania
Formulár vyúčtovania k VO
Správa o realizácii projektu
Avízo o vrátení časti nepoužitého RP
Pracovný výkaz
Vzor cestovného príkazu - nové!

Evidencia vytvorených pracovných miest:

Preukázanie nárastu pracovných miest
Preukázanie nárastu pracovných miest - nové! pre zmluvy z r. 2022
Evidencia obsadzovania pracovných miest - nové!


ARCHÍV 2022

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku 

Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku
Príloha č. 2 - Pravidlá určovania výšky vrátenia poskytnutého regionálneho príspevku v nadväznosti na zistenia porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania 
Príloha č. 3 - Protikorupčná doložka


ARCHÍV 2021

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku + príloha č. 1 a 2 VZP

Príloha č. 2 -  Všeobecné zmluvné podmienky - k zmluvám aktualizácie ročných priorít 2021  - platné od 1.8.2022
Príloha č. 2 -  Všeobecné zmluvné podmienky - k zmluvám v rámci ročných priorít 2021 - platné od 1.8.2022
Príloha č. 3 k zmluve (VO) 
Žiadosť o vykonanie platby 


ARCHÍV 2020

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku + príloha č. 1

Príloha č. 2 k zmluve - Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 3  k zmluve (VO)Príloha č. 3 k zmluve (VO) - platná od 16.7.2019

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku + príloha č. 1,2

Príloha č. 2 -  Všeobecné zmluvné podmienky - k zmluvám aktualizácie ročných priorít 2020  - platné od 1.8.2022
Príloha č. 2 -  Všeobecné zmluvné podmienky - k zmluvám v rámci ročných priorít 2020  - platné od 1.8.2022


ARCHÍV 2019

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

Žiadosť o vykoanaie platby pre zmluvy z roku 2018

Žiadosť o vykonanie platby pre zmluvy z roku 2019

Príloha č. 2 - Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2 -  Všeobecné zmluvné podmienky - k zmluvám aktualizácie ročných priorít 2019 - platné od 1.8.2022
Príloha č. 2 -  Všeobecné zmluvné podmienky - k zmluvám v rámci ročných priorít 2019 - platné od 1.8.2022
Príloha č. 3  k zmluve (VO)Príloha č. 3 k zmluve (VO) - platná od 16.7.2019

Minimálna pomoc

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti
Schéma na podporu NRO - poľnohospodárska prvovýroba
Metodické usmernenie Protimonopolného úradu SR 

Metodické usmernenie - prípady nepodilehajúce pravidlám v oblasti štátnej pomoci

1540_priloha-c-1-cinnosti-nehospodarskeho-charakteru
1705_priloha-c-2--doplnkove-hospodarske-vyuzitie
1542_priloha-c-3-lokalny-charakter

Metodické usmernenie PMÚ - Jediný podnik

Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc 

Archív

Zápisnice riadiacich výborov NRO - rok 2022

Stará Ľubovňa

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stará Ľubovňa zo dňa  30.5.2022 

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stará Ľubovňa zo dňa 11.8.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stará Ľubovňa zo dňa 4.10.2022

Stropkov

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stropkov zo dňa 29.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stropkov zo dňa 21.7.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stropkov zo dňa 14.9.2022

Sabinov

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Sabinov zo dňa 3.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Sabinov zo dňa 10.8.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Sabinov zo dňa 5.10.2022

Bardejov

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 31.5.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 7.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 28.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Bardejov zo dňa 2.8.2022

Gelnica

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Gelnica zo dňa 14.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Gelnica zo dňa 27.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Gelnica zo dňa 8.9.2022

Kežmarok

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Kežmarok zo dňa 16.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Kežmarok zo dňa 4.8.2022

Záznam z pracovného stretnutia s členmi Riadiaceho výboru Kežmarok a zástupcami MIRRI SR zo dňa 19.8.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Kežmarok zo dňa 29.9.2022

Snina

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Snina zo dňa 22.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Snina zo dňa 16.8.2022

Rimavská Sobota

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rimavská Sobota zo dňa 24.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rimavská Sobota zo dňa 23.8.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rimavská Sobota zo dňa 18.10.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rimavská Sobota zo dňa 25.10.2022

Levoča

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Levoča zo dňa 8.7.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Levoča zo dňa 13.9.2022

Poltár

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Poltár zo dňa 28.7.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Poltár zo dňa 8.9.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Poltár zo dňa 20.10.2022

Lučenec

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Lučenec zo dňa 28.7.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Lučenec zo dňa 8.9.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Lučenec zo dňa 6.10.2022

Sobrance

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Sobrance zo dňa 4.8.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Sobrance zo dňa 6.9.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Sobrance zo dňa 7.10.2022

Michalovce

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Michalovce zo dňa 21.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Michalovce zo dňa 8.8.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Michalovce zo dňa 10.10.2022

Trebišov

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Trebišov zo dňa 16.8.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Trebišov zo dňa 14.9.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Trebišov zo dňa 26.10.2022

Revúca

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 18.8.2022

Zápisnica z hlasovania per rollam Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 27.9.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 26.10.2022

Svidník

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Svidník zo dňa 15.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Svidník zo dňa 22.8.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Svidník zo dňa 26.9.2022

Košice-okolie

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Košice-okolie zo dňa 16.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Košice-okolie zo dňa 13.9.2022

Vranov nad Topľou

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Vranov nad Topľou zo dňa 16.9.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Vranov nad Topľou zo dňa 12.10.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Vranov nad Topľou zo dňa 25.11.2022

Medzilaborce

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Medzilaborce zo dňa 28.6.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Medzilaborce zo dňa 20.9.2022

Rožňava

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rožňava zo dňa 26.7.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rožňava zo dňa 5.9.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Rožňava zo dňa 28.10.2022

Schválené ročné priority

Zoznam schválených projektov  - ročné priority r. 2022
(okresy: Bardejov, Košice okolie, Medzilaborce, Snina, Stropkov)

Zoznam schválených projektov  - aktualizácia ročných priorít 2021