Aktuality

Prešov
12.4.2016
Dňa 12. apríla sa v Prešove konalo podujatie Investičné možnosti v Prešovskom kraji. Hlavnou témou tohto podujatia bolo prezentovať atraktivitu a ekonomický potenciál Prešovského kraja vrátane investičných príležitostí. Splnomocnenec vlády pre najmenej rozvinuté okresy, prezentoval Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (336/2015 Z. z.). Po podujatí sa splnomocnenec stretol so zástupcami okresov Sabinov, Vranov nad...
11.4.2016
Členovia expertnej skupiny MF SR 11. apríla 2016 navštívili viaceré mestá a obce okresu Trebišov, kde sa stretli s radou okresu a riaditeľmi miestnych stredných odborných škôl. Prebehli konzultácie o možnosti zaradenia viacerých opatrení a projektov do akčného plánu. Výjazd pokračoval 12. apríla 2016 rokovaním Akčnej rady okresu Sobrance, na ktorom bol prezentovaný pokrok v príprave akčného plánu okresu.
22.3.2016
V dňoch 22. a 23. marca 2016 sa konali pracovné stretnutia členov Rady pre rozvoj okresu Kežmarok s tímom expertov ministerstva financií SR, ktorých predmetom bolo stanovenie prvých krokov pri implementácií schváleného Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok.
16.3.2016
Na stretnutí Akčnej skupiny s expertami MF SR sa bude diskutovať o príprave Akčného plánu pre rokovanie s rezortmi centrálnej štátnej správy.
V dňoch 9. – 10. marca 2016 sa uskutoční pracovné stretnutie Akčných skupín okresu Trebišov a okresu Sobrance s expertnou skupinou MF SR k príprave podkladov pre Akčné plány okresov, kreovanie partnerstva pre tvorbu akčného plánu a formovanie Akčných skupín.
3.3.2016
V Lučenci sa uskutoční stretnutie partnerov k príprave Akčného plánu okresu Lučenec.
24.2.2016
Na stretnutí Akčnej skupiny okresu so zástupcami expertnej skupiny MF SR sa diskutovalo o návrhu Akčného plánu, identifikovali sa kľúčové aktivity, projekty a partneri a precizoval sa návrh Akčného plánu.
24.2.2016
Za účelom prípravy stretnutia reprezentantov samosprávy, štátnej správy, podnikateľského sektora a škôl v Lučenci zvolaného na 3. marca 2016 sa uskutočnilo iniciačné stretnutie primátorky Lučenca a prednostu mestského úradu so zástupcami expertnej skupiny MF SR.
Banská Bystrica
20.2.2016
Z iniciatívy predsedu vlády SR Roberta Fica sa 20. 2. 2016 uskutočnila v Banskej Bystrici celoštátna porada zameraná na pomoc najmenej rozvinutým okresom. Stretli sa tu primátori a starostovia miest a obcí, predstavitelia regionálnej samosprávy, miestnej štátnej správy, zástupcovia podnikateľskej sféry a tretieho sektora. Diskutovali o tvorbe akčných plánov a urýchlenej pomoci všetkým najmenej rozvinutým okresom s využitím skúseností z okresu Kežmarok, kde...
15.2.2016
V dňoch 15. – 16. februára 2016 sa v Trebišove na mestskom úrade stretli regionálni partneri zo samospráv, štátnej správy, podnikateľského sektora, škôl a iných s expertnou skupinou MF SR, aby spoločne identifikovali partnerov a dohodli sa na postupe pri tvorbe Akčných plánov a výmene informácií a skúseností.