Kontakty

SEKCIA REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Ing. Dominika Semanová - generálna riaditeľka sekcie 
E-mail: dominika.semanova@mirri.gov.sk

Tel.: +421 2 2092 8133
mob. +421 910 697 847

Mgr. Nicol Halmešová - asistentka generálnej riaditeľky
E-mail: nicol.halmesova@mirri.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8035
mob. +421 948 925 714

ODBOR PODPORY REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Ing. Stanislav Kulla poverený riadením odboru
E-mail: stanislav.kulla@mirri.gov.sk  
Tel.: +421 2 2092 8374

Ing. Narcisa Kolačkovská 
E-mail: narcisa.kolackovska@mirri.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8136
Mob.:+421 910 697 851
Kontaktná osoba pre okresy:  Sabinov, Vranov nad Topľou, Levoča, Poltár

Mgr. Michal Kováč
E-mail: michal.kovac@mirri.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8242
Mob.:+421 910 697 994
Kontaktná osoba pre okresy: Bardejov, Kežmarok, Svidník, Stropkov

Ing. Michaela Kolimárová, koordinátor za Banskobystrický samosprávny kraj
E-mail: michaela.kolimarova@mirri.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8142
Mob.:+421 910 697 852
Kontaktná osoba pre okresy: Lučenec, Rimavská Sobota, Michalovce, Revúca

Mgr. Ľuboš Ďubek
E-mail: lubos.dubek@mirri.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8135
Mob.: +421 910 697 842
Kontaktná osoba pre okresy: Veľký Krtíš, Trebišov, Snina, Medzilaborce,

Ing. Amália Geburová
E-mail: amalia.geburova@mirri.gov.sk
Tel.:+421 2 2092 8207
Mob.: +421 910 697 941

Ing. Daniela Katonová
E-mail: daniela.katonova@mirri.gov.sk
Mob.: +421 948 857 551
Tel.: +421 2 2092 8089
Kontaktná osoba pre okresy: Rožňava, Košice-okolie, Gelnica, Sobrance

Mgr. Alžbeta Thirerová
E-mail: alzbeta.thirerova@mirri.gov.sk
Mob.: +421 902 100 265
Tel.: +421 2 2092 8302
Kontaktná osoba: kontrola verejného obstarávania

Ing. Erika Surinčáková
E-mail: erika.surincakova@mirri.gov.sk 
mob.: +421 948 857 591 
Tel: +421 2 2092 8189

Ing. Natália Gajdošová
E-mail: natalia.gajdosova@mirri.gov.sk 
Tel: +421947 923 742

ODBOR STRATÉGIE A METODIKY REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Mgr. Martin Šajti - riaditeľ odboru 
E-mail: martin.sajti@mirri.gov.sk

Ing. Mária Zapletalová 
E-mail: maria.zapletalova@mirri.gov.sk  
mob. +421 948 925 835

RNDr. Radovan Skyba
E-mail: radovan.skyba@mirri.gov.sk
Tel: +421 2 2092 8284
+421 910 697 961

Mgr. Linda Javorová 
E-mail: linda.javorova@mirri.gov.sk
Tel: +421 2 2092 8524
+421 940 947 734

Mgr. Slavomír Gál
E-mail: slavomir.gal@mirri.gov.sk
Tel: +421948 992 182

Ing. Katarína Sokolová
E-mail: katarina.sokolova@mirri.gov.sk
Tel: +421947 923 743

Adresa

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Pribinova 25
811 09 BratislavaSNINA
Centrum projektovej podpory n.o.
Partizánska 1057, 069 01 Snina
Mgr. Diana Lukáčová, 0910 445 885
cpp.snina@gmail.com

LEVOČA
Centrum pre podporu rozvoja okresu Levoča
Korešpondenčná adresa: Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
Sídlo: Námestie Majstra Pavla 28, Levoča
Ing. Ivan Dunčko, 0911 908 400 
ivan.duncko@levoca.sk