Kontakty

SEKCIA REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Ing. Matej Puzder, PhD. - generálny riaditeľ sekcie
E- mail: matej.puzder@vicepremier.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8217

ODBOR PODPORY REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Ing. Dominika Benická - riaditeľka odboru
E-mail: dominika.benicka@vicepremier.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8133
+421908393662

Ing. Narcisa Kolačkovská, koordinátor za Prešovský samosprávny kraj
E-mail: narcisa.kolackovska@vicepremier.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8136
+421905305013
Kontaktná osoba pre okresy:  Levoča, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Vranov nad Topľou

Mgr. Michal Kováč
E-mail: michal.kovac@vicepremier.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8242
+421905461905
Kontaktná osoba pre okresy: Bardejov, Kežmarok, Svidník, Stropkov

Ing. Michaela Kolimárová, koordinátor za Banskobystrický samosprávny kraj
E-mail: michaela.kolimarova@vicepremier.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8142
+421905972049
Kontaktná osoba pre okresy: Lučenec, Rimavská Sobota

Mgr. Ľuboš Ďubek
E-mail: lubos.dubek@vicepremier.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8135
+421905856683
Kontaktná osoba pre okresy: Poltár, Revúca,Veľký Krtíš

Ing. Ivana Hačkuličová, koordinátor za Košický samosprávny kraj
E-mail: ivana.hackulicova@vicepremier.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8207
+421905637954
Kontaktná osoba pre okresy: Gelnica, Michalovce, Sobrance, Trebišov

Mgr. Silvia Čuklovičová
E-mail: silvia.cuklovicova@vicepremier.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8089
Kontaktná osoba pre okresy: Rožňava, Košice-okolie

Mgr. Alžbeta Galandová
E-mail: alzbeta.galandova@vicepremier.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8302
+421902100265

ODBOR STRATÉGIE A METODIKY REGIONÁLNEHO ROZVOJA

JUDr. Eva Zelizňaková, MSc., PhD. - riaditeľka odboru
E-mail: eva.zeliznakova@vicepremier.gov.sk
Tel.: +421 905 488 440

Ing. Roman Havlíček
E-mail: roman.havlicek@vicepremier.gov.sk
Tel: +421 2 2092 8217
+421 905 458 606

RNDr. Radovan Skyba
E-mail: radovan.skyba@vicepremier.gov.sk
Tel: +421 2 2092 8284
+421 917 340 230

Ing. Attila Tóth, PhD.
E-mail: attila.toth@vicepremier.gov.sk
Tel: +421 2 2092 8189
+421 905 653 872

Mgr. Claudia Mészárosová Kleinová
E-mail: claudia.meszarosova@vicepremier.gov.sk
Tel: +421 2 2092 8287

Sekretariát Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Mgr. Simona Domová – sekretariát Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov
simona.domova@vicepremier.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8008


Adresa

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štefánikova 15
811 05 BratislavaSABINOV
Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov, n.o
Námestie Slobody 62/62, 083 01 Sabinov
Ing. Ladislav Hoz, 0950 875 232
www.cmrrsb.sk
ladislav.hoz@cmrrsb.sk

TREBIŠOV
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Trebišov, n.o.
M. R. Štefánika 68/11, 075 01 Trebišov
Ing. Barbora Roth, 0907 840 223
www.cprrtv.sk
roth@cprrtv.sk

SVIDNÍK
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Svidník, n.o.
Sov. hrdinov 354, 089 01 Svidník (v budove Kina Dukla)
Mgr. Ladislav Hribik, 0904 207 123
www.okressvidnik.sk
cprros@okressvidnik.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA
CEROGEMA, n.o. - Centrum rozvoja Gemera-Malohontu
K. Mikszátha 6, 979 01 Rimavská Sobota
Mgr. Andrej Boros, 0908 915 622
www.cerogema.sk
info@cerogema.sk

POLTÁR
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári – Regionálna rozvojová agentúra
Železničná 2, 987 01 Poltár
Ing. Zuzana Šmatlíková,  0903 492 643
zuzana.smatlikova@cpkpoltar.sk

ROŽNAVA
Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n.o.
Zakarpatská 19, 048 01 Rožňava
Lea Grečková  0908 183 285
www.kcprorv.sk
kcprorv@gmail.com

REVÚCA
Centrum podpory regionálneho rozvoja, n.o.
Mierová 14, 982 01 Tornaľa
Ing. Gabriela Ádámová, 0911 151 783
www.facebook.sk/cenprr
gabriela.adamova@gmail.com

VEĽKÝ KRTÍŠ
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o.
Korešpondenčná adresa: Nám. A. H. Škultétyho 1, 990 01 Veľký Krtíš
Sídlo: Vrbovka 56, 991 06 Vrbovka
Mgr. Mária Lőrincz, 0915 589 995
cprrvk@gmail.com

VRANOV NAD TOPĽOU
Centrum podpory regionálneho rozvoja
Mestský úrad Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
Ing. Mária Holíková, PhD., 0907 973 359 
maria.holikova@vranov.sk

SOBRANCE
Regionálne rozvojové centrum Sobransko
Nám. Slobody 568/12, 073 01 Sobrance
Jaroslav Majoroš, 0905 651 822
rrcs.no@gmail.com

KEŽMAROK
Centrum podpory regionálneho rozvoja
Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok
Dušan Roth , 0948/111 453
www.kezmarok2020.sk
dusan.roth@kezmarok.sk

KOŠICE-OKOLIE
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Košice-okolie, n.o.
Hraničná 2, 040 17 Košice
Katarína Tkáčová, 0914 330 702
nro@crrkosice.sk

BARDEJOV
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n. o.
Dlhý rad 1431/16, 085 01 Bardejov
Peter Paľa,  0905 963 255
riaditel@okresbardejov.sk

GELNICA
MAS Hnilec
Mgr. Simona Kaľavská,  0911/ 030 684
kancelaria@mashnilec.sk

LUČENEC
Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec
Námestie republiky 315/26, 984 36 Lučenec
Ing. Milan Haluška, 0948 185 783
info@cprrlc.sk

MEDZILABORCE
Miestna akčná skupina LABOREC, o.z.
Krásny Brod 69, 068 01
Ing. Adrian Kaliňak,  0905 769 728
centrumpodporyml@maslaborec.sk

SNINA
Centrum projektovej podpory n.o.
Partizánska 1057, 069 01 Snina
Mgr. Diana Lukáčová, 0918 850 622
cpp.snina@gmail.com

LEVOČA
Centrum pre podporu rozvoja okresu Levoča
Korešpondenčná adresa: Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
Sídlo: Námestie Majstra Pavla 28, Levoča
Ing. Ivan Dunčko, 0911 908 400 
ivan.duncko@levoca.sk

MICHALOVCE
Miestna akčná skupina DUŠA, o.z.
Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Ján FrenaTel,  0905 150 442
masdusa@interdum.sk

STROPKOV
Centrum pre podporu rozvoja okresu Stropkov, n.o
Hviezdoslavova 7/7 091 01 Stropkov (II. poschodie, č. dv. 201)
Mgr. Tatiana Kaščáková, 0907 151 408
web: www.nrostropkov.sk 
kascakova@nrostropkov.sk
info@nrostropkov.sk

 


Koordinátori pre kraje

Banskobystrický samosprávny kraj        

Daniel Karas
daniel.karas@vicepremier.gov.sk   
+421 905 265 112

Prešovský samosprávny kraj     

Michal Lukša
michal.luksa@vicepremier.gov.sk
+421905 340 952