Kontakty

SEKCIA PODPORY ÚZEMIA

Ing. Dominika Semanová - generálna riaditeľka sekcie 
E-mail: dominika.semanova@mirri.gov.sk

Tel.: +421 2 2092 8133
Mob.: +421 910 697 847

Mgr. Nicol Halmešová - asistentka generálnej riaditeľky
E-mail: nicol.halmesova@mirri.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8035
Mob.: +421 948 925 714

ODBOR PODPORY REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Ing. Soňa Gyenesová - riaditeľka odboru
E-mail: sona.gyenesova@mirri.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8449
Mob.: +421 948 013 585

Ing. Narcisa Kolačkovská 
E-mail: narcisa.kolackovska@mirri.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8136
Mob.: +421 910 697 851
Kontaktná osoba pre okresy:  Sabinov, Vranov nad Topľou, Levoča, Poltár, Stará Ľubovňa

Mgr. Michal Kováč
E-mail: michal.kovac@mirri.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8242
Mob.: +421 910 697 994
Kontaktná osoba pre okresy: Bardejov, Kežmarok, Svidník, Stropkov

Ing. Michaela Kolimárová
E-mail: michaela.kolimarova@mirri.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8142
Mob.: +421 910 697 852
Kontaktná osoba pre okresy: Lučenec, Rimavská Sobota, Michalovce, Revúca

Mgr. Ľuboš Ďubek
E-mail: lubos.dubek@mirri.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8135
Mob.: +421 910 697 842
Kontaktná osoba pre okresy: Veľký Krtíš, Trebišov, Snina, Medzilaborce

Ing. Daniela Katonová
E-mail: daniela.katonova@mirri.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8089
Mob.: +421 948 857 551
Kontaktná osoba pre okresy: Rožňava, Košice-okolie, Gelnica, Sobrance

Mgr. Alžbeta Thirerová
E-mail: alzbeta.thirerova@mirri.gov.sk
Mob..: +421 902 100 265
Tel.: +421 2 2092 8302
Kontaktná osoba: kontrola verejného obstarávania

Ing. Natália Gajdošová
E-mail: natalia.gajdosova@mirri.gov.sk 
Mob.: +421 947 923 742
Tel.: +421 2 2092 8207

Ing. Mariana Nováková
E-mail: mariana.novakova@mirri.gov.sk 
Mob.: +421 940 623 522
Tel.: +421 2 2092 8253

ODBOR METODIKY REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Mgr. Martin Šajti - riaditeľ odboru 
E-mail: martin.sajti@mirri.gov.sk

Tel.: +421 2 2092 8549
Mob.: +421 947 923 761

Ing. Mária Zapletalová 
E-mail: maria.zapletalova@mirri.gov.sk  
Mob.: +421 948 925 835

RNDr. Radovan Skyba
E-mail: radovan.skyba@mirri.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8284
Mob.: +421 910 697 961

Mgr. Linda Javorová 
E-mail: linda.javorova@mirri.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8524
Mob.: +421 940 947 734

Ing. Katarína Sokolová
E-mail: katarina.sokolova@mirri.gov.sk
Mob.: +421 947 923 743

Mgr. Matej Hirják
E-mail: matej.hirjak@mirri.gov.sk
Tel.: +421 2 2092 8155

Adresa

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Pribinova 4195/25
811 09  BratislavaSNINA
Centrum projektovej podpory n.o.
Partizánska 1057, 069 01 Snina
Mgr. Diana Lukáčová, 0910 445 885
cpp.snina@gmail.com

LEVOČA
Centrum pre podporu rozvoja okresu Levoča
Korešpondenčná adresa: Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
Sídlo: Námestie Majstra Pavla 28, Levoča
Ing. Ivan Dunčko, 0911 908 400 
ivan.duncko@levoca.sk