Rada pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Rada je zriadená podľa § 5 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Rada je poradným orgánom vlády Slovenskej republiky pre otázky týkajúce sa podpory najmenej rozvinutých okresov.

Uznesenie

Štatút

Rokovania Rady