Aktuality

Banská Štiavnica
24.5.2019
Dňa 24.5.2019 sa v meste Banská Štiavnica uskutočnilo oficiálne spustenie infokioskov, ktoré boli zakúpené prostredníctvom dotácie na podporu regionálneho rozvoja.  Úrad podpredsedu vlády poskytol na realizáciu projektu finančnú podporu vo výške 46 932 eur. Cieľom projektu bolo vytvorenie pútavej multimediálnej prezentácie mesta Príbeh Štiavnice, ktorá bude slúžiť na zvýšenie atraktivity a návštevnosti regiónu. Predmetne infokiosky umiestnené na Námesti Sv....
23.5.2019
Vďaka regionálnym príspevkom bolo v okrese Trebišov zrealizovaných niekoľko projektov. V Súkromnej strednej škole DSA v Trebišove bola podporená modernizácia chemického laboratória pre štvorročný študijný odbor Biotechnológia a farmakológia. Zároveň bol príspevok využitý na nákup technologického vybavenia dielne pre výučbu v odbore Technik-vodár,-vodohospodár. Nové vybavenie pomáha škole v rámci výučby flexibilnejšie reagovať na požiadavky trhu...
20.5.2019
Počas výjazdového rokovania vlády SR v Hanušovciach nad Topľou sme navštívili aj Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Vranov nad Topľou a obec Bystré. 14. mája 2019 sme slávnostne odovzdávali zrekonštruované priestory a vybavenie Centrum podpory regionálneho rozvoja, veríme, že zrekonštruované pracovné prostredie prispeje k zlepšeniu poskytovaných služieb v okrese. V obci Bystré sme z regionálneho príspevku podporili celkovo tri projekty. Cieľom...
Od mája minulého roka bolo v okrese Trebišov s podporou financií z vládneho akčného plánu vytvorených 1 262 nových pracovných miest a počet dlhodobo nezamestnaných sa podarilo znížiť o päťdesiat percent. Konštatovala to vláda na májovom výjazdovom rokovaní v Trebišove, ministri zároveň počas zasadnutia na východnom Slovensku rozdelili v rámci akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou jeden milión eur. Miera nezamestnanosti v Trebišovskom okrese...
17.4.2019
Dňa 17.4.2019 sa konalo slávnostné preberanie poľnohospodárskej techniky v areáli Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote. Z Regionálneho príspevku v celkovej sume 201 262 eur bola zrekonštruovaná poľnohospodárska dielňa, sociálne zariadenia a nakúpená poľnohospodárska technika. Spolu s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja a prednostom Okresného úradu Rimavská Sobota sme úspešne odovzdali poľnohospodársku...
Vláda SR v rámci svojho výjazdového rokovania v Bardejove rozdelila pre mesto a obce okresu 1 295 000 eur. Pôvodne malo ísť o jeden milión eur, túto sumu však počas rokovania kabinet zvýšil. Uvoľnené majú byť do 31. mája. „Nad rámec jedného milióna eur bola ešte schválená dotácia pre obec Jánovce na riešenie vykurovania v objeme 5000 eur a boli schválené dve veľké dotácie pre samotné mesto Bardejov, v ktorom sídli asi 40 percent všetkého obyvateľstva...
Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši členom vlády predstavil návrh ročných priorít na rok 2019 okresov Lučenec, Košice-okolie, Poltár, Rimavská Sobota, Sabinov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou. Predložený dokument obsahuje prehľad aktivít a projektov na tento rok, ktoré pomôžu dosahovať ciele akčných plánov jednotlivých okresov. Kabinet materiál, ktorý vznikal v jednotlivých najmenej rozvinutých okresoch, prerokoval...
26.3.2019
Okresné úrady sú na školení z dôvodu, že v súlade so zákonom o podpore najmenej rozvinutých okresov plnia úlohy súvisiace s realizáciou akčného plánu a ročných priorít a spolupracujú s centrami podpory regionálneho rozvoja. Zmeny v zmluvách o poskytnutí regionálneho príspevku sa týkajú zjednodušenia procesu pri poskytovaní regionálneho príspevku, zmien vyplývajúcich zo zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a zmien súvisiacich s delimitáciou...
20.3.2019
Vláda počas svojho stredajšieho výjazdového rokovania v Lipanoch rozdelila medzi obce Sabinovského okresu a mestá Lipany a Sabinov sumu 1,1 milióna eur, ktorá má byť uvoľnená do 30. apríla. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres Sabinov, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy. „Finančné prostriedky idú na rekonštrukciu miestnych komunikácií, rekonštrukciu materských škôl, vybavenie parkovísk, ale napríklad aj na vybavenie kuchyne v materskej...
14.2.2019
V rámci Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota bolo z regionálneho príspevku podporené Centrum rozvoja podnikania. Centrum vzniklo koncom roka 2018 s cieľom vytvorenia podnikateľského inkubátora, coworkingového centra a akadémie podnikania. Činnosť centra sa orientuje predovšetkým na podporu začínajúcich podnikateľov, inovatívnych nápadov a rozširovanie podnikateľských zručností študentov stredných škôl v rámci okresu. Zriaďovateľom centra je...