Aktuality

6.7.2021
Dňa 6.7.2021 sa v Kežmarku konalo pracovné stretnutie štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Dušana Veliča  a  sekcie regionálneho rozvoja v zastúpení generálnej riaditeľky a riaditeľov odborov s prednostami okresných úradov NRO. Cieľom stretnutia  k návrhu novely zákona 336/2015 Z.z. o podpore NRO bola prezentácia novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov spojená s diskusiou týkajúca sa...
30.6.2021
Vláda SR schválila Ročné priority Akčných plánov rozvoja šiestich najmenej rozvinutých okresov z dielne vicepremiérky Veroniky Remišovej. Materiál poskytuje prehľad aktivít a projektov na rok 2021 zameraných na realizáciu cieľov akčných plánov v okresoch Bardejov, Košice-okolie, Levoča, Michalovce, Snina a Stropkov. Schválené materiály prispejú zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov v najmenej rozvinutých okresoch. Súčasťou je celkovo projektov. Projekty budú...
22.6.2021
Dňa 14.6.2021 vstúpila do platnosti nová schéma na podporu lokálnej zamestnanosti II DM 18/2021. predmetná schéma je platná do 31.12.2023. Schválené znenie schémy na nachádza na našom webovom sídle v časti dokumenty - minimálna pomoc TU. Jej zverejnenie v obchodnom vestníku nájdete na nasledovnom linku https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2922537 
26.5.2021
„Podpora najmenej rozvinutých okresov nebola v minulosti dobre nastavená a neprinášala to, čo ľudia v týchto regiónoch potrebujú. Napríklad, až dve tretiny podporených projektov v okrese Sabinov nepriniesli ani jediné pracovné miesto,“ upozornila ministerka regionálneho rozvoja. V minulosti sa vyskytli prípady, kedy sa z regionálneho príspevku napríklad kúpil traktor, s nulovým efektom pre ľudí v danom regióne. „Podľa doterajších schém o pridelení štátnej...
11.5.2021
V Revúcej  11.5.2021 rokovalala dlegácia Ministerstva investícií,regionálneho rozvoja a informatizácie SR s primátorom mesta Júliusom Buchtom a prednostom okresného úradu Igorom Škvarlom a primátorom Jelšavy, Milanom Kolesárom. Gemer má dlhoročnú tradíciu pestovania drienok a na okrese majú zámer túto tradíciu oživiť. Mesto a okres majú eminentný záujem o technologicko-inovatívny projekt spracovania odpadov z ťažby magnezitu, ktorá predstavuje druhotnú surovinu...
5.5.2021
Návrat mladých domov a podpora turizmu boli hlavné témy rokovaní štátneho tajomníka Dušana Veliča a vedenia sekcie regionálneho rozvoja s primátorom Levoče Miroslavom Vilkovským a prednostom okresného úradu Mariánom Smoradom. Pracovného stretnutia sa zúčastnil aj primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta. Príjemnou súčasťou pracovnej návštevy bolo aj otvorenie parkoviska v hradobnej priekope, ktorého výstavbu podporilo aj Ministerstvo investícií,...
4.5.2021
Dňa 5.5.2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie štátneho tajomníka Dušana Veličas primátorkou Andreou Turčanovou, predsedom prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským a prorektorom Prešovskej univerzity Gabrielom Paľom. Ústredným motívom rokovaní  boli najmä nové investičné príležitosti, ktoré so sebou prináša nové programové obdobie. Hovorili sme o možnostiach dobudovania turistickej infraštruktúry v národnom parku Poloniny, či športovej a...
14.4.2021
Štátnym tajomníkom pre oblasť investícií a regionálneho rozvoja sa stal uznávaný vedec a vysokoškolský pedagóg  Dušan Velič. O jeho vymenovaní na svojom dnešnom zasadaní rozhodla vláda. Ako uviedla vicepremiérka a ministerka Veronika Remišová, Dušan Velič prináša do rezortu skúsenosti z pôsobenia v pedagogickej a vedeckej sfére na Slovensku aj v zahraničných inštitúciách. Aktívne spolupracoval tiež s držiteľom Nobelovej ceny. Nový štátny tajomník...
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2021. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán...
19.3.2021
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlasuje novú výzvu na predkladanie žiadostí o štátnu dotáciu na podporu rozvoja regiónov. Výzva je určená pre mimovládne organizácie, ktoré môžu získať dotáciu od 10- do 50-tisíc eur. „Podpora regiónov je pre nás kľúčovou prioritou. V tejto výzve podporíme sumou 1,1 milióna eur mimovládne organizácie, ktoré bývajú zvyčajne jedným z hlavných aktérov rozvoja potenciálu...