Aktuality

16.12.2021
 Vyhodnotenie výzvy č. 12861/2021/OSMRR pre Najmenej rozvinuté okresy rozdelené podľa jednotlivých aktivít nájdete na webovom sídle www.mirri.gov.sk v časti dotácie TU 
27.10.2021
Dňa 27.10.2021 sa v Stropkove konalo v poradí druhé pracovné stretnutie štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Dušana Veliča a sekcie regionálneho rozvoja v zastúpení generálnej riaditeľky a riaditeľa odboru stratégie a metodiky regionálneho rozvoja s prednostami okresných úradov NRO. Cieľom stretnutia bola diskusia k finálnemu zneniu návrhu novely zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore NRO predovšetkým...
18.10.2021
Pomáhame najmenej rozvinutým regiónom. Okres Stará Ľubovňa má vďaka novému zákonu z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR možnosť získať o 2,7 milióna eur viac. O podpore regiónu rokovala s primátormi a starostami vicepremiérka Veronika Remišová, ktorá ich vyzvala, aby naplno využili šance, ktoré sa pred ich okresom otvárajú.  „Život ľudí v najmenej rozvinutých okresoch je ťažší ako inde. Preto musia cítiť...
7.10.2021
Dňa 6.10.2021 bola Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásená výzva č. 12861/2021/OSMRR na poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.  Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona o podpore regionálneho rozvoja obce, ktoré majú sídlo v najmenej rozvinutom okrese, ktorý bol zapísaný v zozname najmenej rozvinutých okresov podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej...
22.9.2021
Národná rada SR schválila novelu zákona z dielne MIRRI Podpora zaostávajúcich regiónov zo štátneho rozpočtu dostane od novembra nové férovejšie pravidlá. Národná rada SR dnes schválila návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú predložila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. „Na ministerstvo som prišla s jasnou víziou presadzovania transparentnosti, boja proti korupcii a rodinkárstvu. Platí...
3.9.2021
Dňa  8. septembra 2021  sa v čase od  13.00 do 16:00 bude v priestoroch Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR konalo pracovné stretnutie spojené so školením k aktuálne platnej metodike návrhu ročných priorít NRO. Stretnutie bolo určené pre prednostky/prednostov okresných úradov a pracovníkov zodpovedajúcich za agendu NRO v konkrétnom okrese. Adresa konania pracovného stretnuia: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a...
31.8.2021
 V dňoch od 26. augusta 2021 do 6. septembra prebieha výzva na hlasovanie Rady NRO o návrhu aktualizácie ročných priorít 2021 okresov  Bardejov, Gelnica, Košice – okolie, Levoča, Medzilaborce, Michalovce, Snina a o návrhu dodatku č. 2 Štatútu výboru pre rozvoj okresu Michalovce. Hlasovanie prebieha formou „per rollam“. Výsledky hlasovania Rady NRO budú budú k dispozícii zverejnené po spracovaní zápisnice na webovom sídle TU.
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2022. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán...
27.8.2021
Dňa 27.8.2021 vstúpila do platnosti Nová metodika k návrhu ročných priorít Akčného plánu rozvoja NRO. Celé znenie spolu s prílohami sa nachádza v sekcii "DOKUMENTY", časť "METODICKÉ USMERNENIA  A ŠTATÚTY" Metodika prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu - účinná od 27.8.2021 Príloha 1 - vzor výzvy na predkladanie projektov Príloha 1a - Hodnotiace kritériáPríloha 2 - vzor žiadosti o poskytnutie regionálneho...
6.8.2021
Zdravie regiónov musí byť pre každú vládu priorita. Na pracovnom výjazde v okresoch Michalovce, Humenné a Vranov nad Topľou to zdôraznila vicepremiérka Veronika Remišová. S predstaviteľmi samospráv hovorila o enviromentálnych záťažiach v regióne aj o tom, ako pri riešení týchto problémov môžu pomôcť eurofondy. Ministerka regionálneho rozvoja tiež navštívila skládku toxického odpadu z bývalej chemickej továrne v meste Strážske. „To, čo som videla...