Aktuality

16.8.2022
Za účelom oboznámenia sa s možnosťami získania podpory projektov pre rozvoj okresu Stará Ľubovňa, pozývame potenciálnych žiadateľov o regionálny príspevok na stretnutie s členmi Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa a zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s názvom Od výzvy k zmluve o poskytnutie regionálneho príspevku. Kedy: 22. augusta 2022 (pondelok) o 13:00 hod. Kde: Dom kultúry Stará...
22.7.2022
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  s účinnosťou odo dňa 01.08.2022 mení svoje sídlo. Novým sídlom ministerstva a adresou na vzájomnú komunikáciu sa od uvedeného dátumu stáva: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republikyPribinova 4195/25 811 09 Bratislava (budova Tower 115) Navigácia: https://goo.gl/maps/RrY7CpiL5bupV3ve8
21.7.2022
V nadväznosti na zmenu sídla Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorá nastala dňom 1.8.2022, si  Vás dovoľujeme informovať prijímateľov regionálneho príspevku  o zmene Všeobecných zmluvných podmienok. Predmetná  zmena sa týka najmä článku. 4. OZNAMOVANIE, DORUČOVANIE A PUBLICITA, v ktorom sa mení adresa ministerstva v odseku 4.1: z pôvodnej adresy: Štefánikova 15 811 05 Bratislava na novú...
7.6.2022
Vyhlásené výzvy NRO po 28. marci 2022 Okresný úrad Vyhlásenie Uzávierka Odkaz na výzvy Odkaz na spôsob predkladania žiadostí Kežmarok 08.08.2022 09.09.2022 https://www.minv.sk/?Plan_rozvoja_okresu_Kezmarok TU Lučenec 08.09.2022 30.09.2022 Plán rozvoja okresu Lučenec 2022-2026, Ministerstvo vnútra SR - Miestna štátna správa...
28.3.2022
V nadväznosti na novelu zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z 1. novembra 2021 vstúpila do platnosti nová Metodika poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len...
4.3.2022
Vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová schválila znenie štatútov a rokovacích poriadkov pre Riadiace výbory najmenej rozvinutých okresov (NRO). Na základe schválených štatútov okresné úrady v sídle NRO pripravili výzvy na nominácie zástupcov sociálno-ekonomických partnerov a štatutárnych zástupcov miest a obcí, aby nominovali kandidátov do funkcie členov riadiaceho výboru.   V Riadiacich výboroch budú mať okrem MIRRI SR svojich...
25.2.2022
Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  Metodika tvorby PHRSR upravuje proces prípravy a obsah strategických dokumentov PHRSR obcí, skupín obcí a VÚC ako nezáväzný, ale odporúčaný materiál. Je vhodné metodiku rešpektovať v záujme vypracovania porovnateľných komplexných strategických dokumentov PHRSR s ohľadom na plnenie dlhodobých cieľov SR a tiež kvôli súladu pripravovaných strategických materiálov s...
16.2.2022
Dňa 15.2.2022 boli  v súlade s  § 5 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutím ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informaticácie SR  pre všetky NRO zriadené Riadiace výbory. Predsedom každého Riadiaceho výboru je v zmysle rozhodnutia prednosta najmenej rozvinutého okresu. Týmto rozhodnutím boli zároveň schválené aj jednotlivé šatatúty...
28.1.2022
Dovoľte, aby sme vás informovali, že Štatistický úrad SR vydal nové vydanie publikácie: ŠTATISTIKA V REGIÓNOCH: KRAJE V ČÍSLACH 2021 Publikácia ponúka v 13 kapitolách na 211 stranách svieži vizuál 52 vybraných štatistických ukazovateľov za rok 2020 v kontexte medziročného resp. 5-ročného vývoja. Ukazovatele majú po novom aktívne prepojenia do ŠÚ SR databázy DATAcube. na portáli www.statistics.sk. Publikácia zachytáva odlišnosti vplyvu prijímaných...
20.1.2022
Od 20. januára 2022 patrí okres Stará Ľubovňa medzi najmenej rozvinuté okresy. Umožnila to novela zákona 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú Národná rada SR schválila koncom septembra minulého roka. Do okresu Stará Ľubovňa by tak malo v najbližších piatich rokoch prísť až 2,7 milióna eur. Prednosta Okresného úradu v Starej Ľubovni Richard Malý verí, že okresu to pomôže. „Teším sa, že do okresu prídu nejaké peniaze. Ak sa rozumne...