Aktuality

16.12.2019
Slovenské regióny sa budú môcť aj v roku 2020 opäť plnohodnotne rozvíjať, a to vďaka finančnej podpore Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Na ich rozvoj poputuje aj v budúcom roku viac ako milión eur. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši dnes v Bratislave ohlásil zverejnenie Výzvy na poskytnutie dotácií v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2020.  „Pomáhať slovenským regiónom...
21.11.2019
Dňa  21.11.2019 sa vo Veľkom Krtíši konalo ďalšie stretnutie riaditeľov centier podpory regionálneho rozvoja. Program pracovného stretnutia tvorili prezentácie riaditeľov centier okresov Revúca, Rimavská Sobota a domáceho Veľkého Krtíša. Stretnutie prioritne slúžilo na ukážku efektívnosti čerpania regionálneho príspevku týchto okresov, ako aj na výmenu skúseností a prezentáciu príkladov dobrej praxe. Pracovníci odboru podpory regionálneho rozvoja, ktorí...
21.11.2019
Sumu viac ako 800-tisíc eur schválila vláda pod vedením Petra Pellegriniho na regionálnu pomoc pre projekty v okrese Veľký Krtíš. Najväčšia časť –  500-tisíc eur, pôjde nemocnici vo Veľkom Krtíši na zakúpenie CT prístroja, ktorý budú využívať obyvatelia celého okresu. Kabinet o tom rozhodol na výjazdovom rokovaní vo Veľkom Krtíši vo štvrtok 20. novembra 2019. Vláda schválila navýšenie dotácie pre mesto aj na rekonštrukciu krytej plavárne. Ako...
20.11.2019
Lesné dužstvo Slavošovce, ktoré sa nachádza v okrese Rožňava a je zložené z vlastníkov súkromných lesov, urbariátu, obecných lesov ako aj cirkevných lesov bolo v roku 2018 podporené regionálnym príspevkom vo výške viac ako 130 000 eur. Duružstvo vďaka regionálnemu príspevku zabezpečuje vodný režim v krajine a zabezpečuje vodozádržné opatrenia vybudovaním drevených prehrádzok na potoku Židlová, koré aj nedávno počas prívalových dažďov zabezpečili...
20.11.2019
20. novembra rokovala vláda SR aj v obci Slavošovce, v okrese Rožňava, kde vyhodnotila vedenie akčného plánu, vďaka ktorému vzniklo v okrese 3 087 pracovných miest. Podľa slov podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho bola v čase schvaľovania akčného plánu nezamestnanosť v okrese Rožňava takmer 21 percent, pričom cieľ bol znížiť ju do roku 2020 na 16 percent. „Realita v roku 2019 je nezamestnanosť v okrese na úrovni 12...
19.11.2019
Pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu organizovala Košická regionálna komora SOPK 19. novembra 2019 konferenciu zameranú na komplexné možnosti podpory malých a stredných podnikov. Generálny riaditeľ sekcie regionálneho Matej Puzder zároveň informoval o komplexnej podpore podnikania v najmenej rozvinutých okresoch. O šírenie tejto dôležitej témy prejavili záujem nielen inštitúcie, ktoré danú podporu poskytujú, ale najmä...
12.11.2019
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. vo Veľkom Krtíši rozšírila vďaka regionálnemu príspevku v celkovej výške 80 000 eur vozový park o dve sanitné vozidlá. Obstaranie sanitiek prispelo k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti a zvýšeniu životných podmienok obyvateľov okresu Veľký Krtíš. Nemocnica vďaka zakúpeným vozidlám vykonáva prevozy svojich klientov a zabezpečuje prevoz imobilných pacientov na rôzne špecializované vyšetrenia a iné.
5.11.2019
Vďaka finančnej podpore z Úradu podpredsedu vládySR pre informatizáciu a investície došlo v okrese Sobrance po päťročnej prestávke k dokončeniu etapy č.2 Koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva mesta Sobrance. Boli zrušené dve zastaralé kotolne K1 a K2, a ich prácu nahradila centrálna kotolňa K4. Proces vykurovania bol značne modernizovaný, keďže teplo pre obyvateľov mesta sa dnes vyrába z plynu a drevoštiepky, ktorú je možné získavať z miestnych...
Košice
5.11.2019
Košická regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu na tému "KOMPLEXNÉ MOŽNOSTI PODPORY MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV", ktorá sa bude konať dňa 19. novembra 2019 v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, Nemcovej 5, Košice. Podujatie sa koná pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Konferenciu sme pre Vás pripravili v spolupráci s MZVaEZ SR, Agentúrou SARIO, Slovak Business Agency, EXIMBANKOU SR,...
28.10.2019
Rada pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov dňa 28. októbra 2019 prerokovala návrh ročných priorít na rok 2020 k Akčným plánom rozvoja okresov Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce a Košice-okolie,Levoča, Snina, Michalovce, Stropkov. Okresné úrady v súlade s §4a ods. 5 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov pripravili návrhy...