Zoznam aktuálnych výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Výzva č. 3/2023/SRR – Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež 

Výzva č. 3/2023/SRR – Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež

Aktualizácia č.1

Prílohy k výzve:

Všeobecné informácie o výzve

Oprávnená aktivita: podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky

Oprávnené subjekty:

Alokácia: 2 500 000 EUR

Spolufinancovanie: 5 %

Termín na podanie žiadosti: 15.06.2023 (vrátane)

Oprávnené územie: celé územie Slovenskej republiky


Výzva č. 2/2023/SRR – Podpora infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity

Výzva č. 2/2023/SRR – Podpora infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity

Prílohy k výzve:

Všeobecné informácie o výzve

Oprávnené aktivity:

Oprávnené subjekty:

Alokácia: 9 028 925 EUR

Spolufinancovanie: 5 %

Termín na podanie žiadosti: 30.06.2023 (vrátane)

Oprávnené územie: celé územie Slovenskej republiky


Výzva č. 1/2023/SRR – Predchádzanie sociálneho vylúčenia 

Výzva č. 1/2023/SRR – Predchádzanie sociálneho vylúčenia

Aktualizácia č.1

Prílohy k výzve:

Všeobecné informácie o výzve

Oprávnená aktivita

Oprávnené subjekty:

Oprávnené územie realizácie projektu: Bratislavský a Košický kraj

Alokácia: 1 610 178 EUR

Spolufinancovanie: 5 %

Termín na podanie žiadosti: 29.05.2023 (vrátane)