Aktuality

24.10.2018
Cieľom Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok je do roku 2020 vytvoriť 2 000 nových pracovných miest -  k 30. septembru 2018 ich bolo vytvorených už  2027.  Miera nezamestnanosti sa znížila z 23,44 % na konci roka 2015 na 14,81 % k 30. septembru tohto roka. Oproti celoslovenskému priemeru, ktorý sa aktuálne pohybuje na úrovni 5,38 %, je to však stále vysoká nezamestnanosť – aj preto je cieľom vlády SR, ktorá dnes rokovala priamo v Kežmarku,  znížiť...
9.10.2018
Vláda SR na výjazdovom rokovaní v obci Ploské v okrese Košice-okolie schválila Akčný plán rozvoja okresu Košice-okolie a zároveň schválila pre 61 obcí a miest, ako aj 11 subjektov (cirkví, združení)  tohto okresu  ďalší 1 milión eur na pokrytie výdavkov na nevyhnutné opravy  obecných, školských a zdravotníckych budov či sociálnych zariadení, na rekonštrukcie  miestnych ciest,  kostolov, kultúrnych domov či športovísk.   Hlavným cieľom Akčného...
3.10.2018
Upozornenie - zmena miesta rokovania vlády vo štvrtok 4. októbra 2018   Predseda vlády SR Peter Pellegrini po dohode s ministrami rozhodol, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu v obci Lekárovce po včerajšej veternej smršti vláda dnes o 10.00 h zasadne priamo na Obecnom úrade v Lekárovciach v okrese Sobrance. V stredu 3. októbra 2018 v Ploskom a vo štvrtok 4. októbra 2018 v Lekárovciach sa uskutočnia výjazdové rokovania vlády SR.  Program výjazdových rokovaní...
28.9.2018
Včera, vo štvrtok 27. septembra 2018 vstúpil do platnosti dodatok č. 1 ku Schéme na podporu lokálnej zamestnanosti, ktorý inicioval a pripravil Úrad vlády SR na základe požiadaviek subjektov z jednotlivých najmenej rozvinutých okresov počas mnohých stretnutí priamo v regiónoch  Slovenska.  Dodatok umožnil podporu aj takým projektom, ktoré vytvoria menej ako 5 pracovných miest. Odteraz sa o regionálny príspevok môžu uchádzať aj tí žiadatelia, ktorí vytvoria...
26.9.2018
V zmysle Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu oznamujeme výšku disponibilných finančných prostriedkov v členení na prioritné oblasti v súlade s akčnými plánmi rozvoja najmenej rozvinutých okresov. Disponibilné prostriedky
26.9.2018
Dňa 26.9.2018 sa zástupcovia odboru stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR zúčastnili na stretnutí so zástupcami Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) a regionálnych rozvojových agentúr (RRA) pôsobiacich na území NSK za účelom vyhodnotenia spolupráce za uplynulý polrok. Zástupcovia Úradu vlády SR boli oboznámení so spôsobom financovania a obsahom činnosti 7 regionálnych rozvojových agentúr v NSK. Medzi účastníkmi prebehla živá...
25.9.2018
Na pozvanie Ministerstva pro místní rozvoj Českej republiky (MMR ČR) sa Eva Zelizňaková, riaditeľka odboru stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR, zúčastnila na seminári k problematike tvorby lokálnych politík v oblasti regionálneho rozvoja.  Na seminári predstavili zástupcovia MMR ČR aplikáciu ObcePRO, ktorú s využitím zdrojov EŠIF vyvinuli za účelom zjednodušenia tvorby Programov rozvoja obcí v ČR (paralela k slovenským Programom...
24.9.2018
Veľkostná kategória podniku Mikro podnik Malý podnik Stredný podnik Intenzita pomoci pri vytvorení minimálne 1 pracovného miesta pre UoZ 70 % 65 % 55 % Intenzita pomoci pri vytvorení 1 pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ 80 % 75 % 65 % Intenzita pomoci pri vytvorení 2 pracovných miest pre znevýhodnených UoZ 85 % 80...
18.9.2018
Takmer 30 miliónov eur zazmluvnených  prostriedkov EŠIF a  regionálneho príspevku – to je bilancia podpory od roku 2016 do 2018 v okrese Svidník, ktorý bol medzi najmenej rozvinuté okresy zaradený  31. decembra 2015 a jeho  akčný plán  bol schválený 31. augusta 2016.  Celkový predpokladaný   rozpočet  realizácie Akčného plánu  rozvoja okresu Svidník počas rokov 2016-2020 je spolu 63 miliónov eur, z toho EŠIF takmer 31 miliónov eur a regionálny...
17.9.2018
Riaditeľka odboru stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR  Eva Zelizňaková sa v dňoch 17. – 20. septembra 2018 zúčastnila medzinárodného fóra OECD v portugalskom Porte, ktorého obsahom bolo hľadanie spôsobov nastavenia národných a regionálnych politík v reakcii na „novú revolúciu“ v oblasti trhu práce, súvisiacu s nástupom digitalizácie a automatizácie tak, aby adaptovali spoločnosť na tieto radikálne zmeny. Experti OECD...