Aktuality

12.11.2019
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. vo Veľkom Krtíši rozšírila vďaka regionálnemu príspevku v celkovej výške 80 000 eur vozový park o dve sanitné vozidlá. Obstaranie sanitiek prispelo k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti a zvýšeniu životných podmienok obyvateľov okresu Veľký Krtíš. Nemocnica vďaka zakúpeným vozidlám vykonáva prevozy svojich klientov a zabezpečuje prevoz imobilných pacientov na rôzne špecializované vyšetrenia a iné.
5.11.2019
Vďaka finančnej podpore z Úradu podpredsedu vládySR pre informatizáciu a investície došlo v okrese Sobrance po päťročnej prestávke k dokončeniu etapy č.2 Koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva mesta Sobrance. Boli zrušené dve zastaralé kotolne K1 a K2, a ich prácu nahradila centrálna kotolňa K4. Proces vykurovania bol značne modernizovaný, keďže teplo pre obyvateľov mesta sa dnes vyrába z plynu a drevoštiepky, ktorú je možné získavať z miestnych...
Košice
5.11.2019
Košická regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu na tému "KOMPLEXNÉ MOŽNOSTI PODPORY MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV", ktorá sa bude konať dňa 19. novembra 2019 v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, Nemcovej 5, Košice. Podujatie sa koná pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Konferenciu sme pre Vás pripravili v spolupráci s MZVaEZ SR, Agentúrou SARIO, Slovak Business Agency, EXIMBANKOU SR,...
28.10.2019
Ministerstvo vnútra SR pripravuje v rámci operačného programu Efektívna verejná správa výzvu na podporu koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja miestnej samosprávy.  Účelom spolupráce pri realizovaní projektu je efektívna koordinácia a implementácia rozvojových iniciatív po území oprávneného okresu menej rozvinutého regiónu, kde medzi žiadateľom a spolupracujúcimi (tretími) stranami bude dochádzať k rozdeleniu úloh a zodpovedností...
28.10.2019
Rada pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov dňa 28. októbra 2019 prerokovala návrh ročných priorít na rok 2020 k Akčným plánom rozvoja okresov Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce a Košice-okolie,Levoča, Snina, Michalovce, Stropkov. Okresné úrady v súlade s §4a ods. 5 zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov pripravili návrhy...
25.10.2019
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) Vás pozývajú na seminár, na ktorom budú predstavené aktuálne nástroje na podporu podnikateľov v tzv. najmenej rozvinutých okresoch (NRO).  Dátum: 3. - 4. december 2019Miesto: Banská Bystrica, PrešovCena: BezplatneOrganizátor: Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s agentúrou SARIO Seminár je určený pre : predstaviteľov samosprávy (obce,...
24.10.2019
Sumou takmer 1,3 milióna eur prispela vláda pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) na rozvoj obcí, miest a subjektov v okrese Kežmarok, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté na Slovensku. Kabinet o tom rozhodol na výjazdovom rokovaní v Kežmarku v stredu 23. októbra 2019. Podpora pre Kežmarok pôjde na šport, vzdelávanie aj zdravotnú starostlivosť Pôvodne avizovaný jeden milión eur vláda zvýšila o ďalších 295 000 eur. Ako spresnil podpredseda vlády SR pre...
V súvislosti s predložením návrhu ročných priorít akčných plánov najmenej rozvinutých okresov na rok 2020 v zmysle § 4a zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov v znení neskorších predpisov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu dňom 15. októbra 2019 pozastavuje vybavovanie nových žiadostí o regionálny príspevok pre okresy Levoča, Snina, Stropkov a Michalovce. Žiadosti doručené po hore uvedenom dátume budú...
24.9.2019
V dňoch 24. – 26. septembra 2019 sa zástupca sekcie regionálneho rozvoja Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zúčastnil v kórejskom Soule na medzinárodnej konferencii OECD zameranej na rozvoj vidieka. Cieľom konferencie bolo hľadanie a prezentovanie spôsobov podporovania vidieka prostredníctvom  zavádzania nových technológií, mobilizovania vidieckych zdrojov vo forme obnoviteľných zdroje energie a vytvárania pracovných miest. Prvá časť...
Vláda SR počas výjazdového rokovania v Giraltovciach v okrese Svidník, ktoré bolo v utorok 17. septembra 2019, rozdelila pre dve mestá a obce okresu takmer 1,3 milióna eur. Pôvodne plánovanú sumu jeden milión eur počas rokovania kabinet zvýšil. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy. Uvoľnené majú byť do 31. októbra 2019. „Nad pôvodne plánovaný milión eur bolo podporené mesto Svidník sumou 100 000...