INFORMAČNÝ DEŇ OÚ ROŽŇAVA

Dňa 23. 3. 2023 sa na Okresnom úrade najmenej rozvinutého okresu Rožňava uskutočnil Informačný deň.

Okresný úrad Rožňava v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zorganizovali Informačný deň k vyhlásenej výzve č. 01/OÚ-RV/2023 na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku.

Informačného dňa, ktorý bol pripravený za účelom zvýšenia informovanosti a pripravenosti jednotlivých žiadateľov o regionálny príspevok, sa zúčastnila aj sekcia regionálneho rozvoja Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktorá odpovedala žiadateľom na otázky spojené s podaním žiadostí o regionálny príspevok.

Link na výzvu OÚ Rožňava na predkladanie žiadostí nájdete TU.

Prajeme úspešné podanie žiadosti!

Fotogaléria