Archív

Metodika ročných priorít v znení dodatku č. 2

Dodatok č. 2 M RP

Metodika ročných priorít v znení dodatku č. 1

Dodatok č. 1 k M RP

Metodika prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu

Dátové sety a odkazy k otvoreným údajom pre prípravu, vykonávanie a monitorovanie Akčných plánov najmenej rozvinutých okresov a efektivity financovania nástrojov rozvojova NRO