Archív

Príručka pre žiadateľa k predkladaniu žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku v znení dodatku č. 2

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (od 1.6.2018)

Zoznam merateľných ukazovateľov projektov

Kontrolný zoznam k žiadosti o RP pre Centrá podpory regionálneho rozvoja