Plánované stretnutie partnerov v Lučenci

V Lučenci sa uskutoční stretnutie partnerov k príprave Akčného plánu okresu Lučenec.