Plánované stretnutie Akčnej skupiny v Rimavskej Sobote

Na stretnutí Akčnej skupiny s expertami MF SR sa bude diskutovať o príprave Akčného plánu pre rokovanie s rezortmi centrálnej štátnej správy.