Zasadanie Rady pre Kežmarok v Bratislave

Rada pre rozvoj okresu Kežmarok na svojom zasadnutí v Bratislave schválila Akčný plán so zapracovanými pripomienkami z medzirezortného pripomienkového konania.