Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Stará Ľubovňa

52 968
Počet obyvateľov
7.95%
Miera nezamest.
27.7.2022
Schválený akčný plán
75
Pracovné miesta
2 695 000 €
Odhadovaný rozpočet

Dňa 20. januára 2022 bol okres Stará Ľubovňa zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6 - násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresný úrad Stará Ľubovňa pripravil návrh plánu rozvoja a predložil ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu investícií.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 27. júla 2022. Ide o záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu a jeho podporu. Okres bude môcť v súlade s plánom rozvoja využívať čerpanie regionálneho príspevku, ktoré je naplánované na roky 2022 – 2026.

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa sa má v priebehu 5 rokov od jeho schválenia zamerať na nasledujúce aktivity, ktoré budú smerovať predovšetkým k tvorbe nových pracovných miest pre disponibilných uchádzačov o zamestnanie a pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

Aktivita A: Zamestnanosť – zvyšovanie zamestnanosti podporou vytvárania pracovných miest pre UoZ a znevýhodnené skupiny na trhu práce

Aktivita B: Cestovný ruch – komplexný produkt v cestovnom ruchu ako nástroj tvorby udržateľných pracovných miest v okrese


Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru Stará Ľubovňa - platný od 15.2.2022

Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa - platný od 27.7.2022


2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stará Ľubovňa zo dňa 21.6.2023

Prezenčná listina z rokovania RV NRO - 21.6.2023

Hodnotenie plnenia Plánu rozvoja

Príloha č. 1 k hodnotiacej správe 

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stará Ľubovňa zo dňa 17.5.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stará Ľubovňa zo dňa 23.2.2023

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 24.2.-14.4.2023

Návod na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku prostredníctvom ÚPVS

2022

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku - platná od 15.8.2022 do 12.9.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stará Ľubovňa zo dňa 30.5.2022 

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stará Ľubovňa zo dňa 11.8.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stará Ľubovňa zo dňa 4.10.2022

Aktuality z okresu Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa
17.8.2022
Všetky informácie k okresu Stará Ľubovňa nájdete TU
Stará Ľubovňa
16.8.2022
Za účelom oboznámenia sa s možnosťami získania podpory projektov pre rozvoj okresu Stará Ľubovňa, pozývame potenciálnych žiadateľov o regionálny príspevok na stretnutie s členmi Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa a zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s názvom Od výzvy k zmluve o poskytnutie regionálneho príspevku. Kedy: 22. augusta 2022 (pondelok) o 13:00 hod. Kde: Dom kultúry Stará...
Stará Ľubovňa
20.1.2022
Od 20. januára 2022 patrí okres Stará Ľubovňa medzi najmenej rozvinuté okresy. Umožnila to novela zákona 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú Národná rada SR schválila koncom septembra minulého roka. Do okresu Stará Ľubovňa by tak malo v najbližších piatich rokoch prísť až 2,7 milióna eur. Prednosta Okresného úradu v Starej Ľubovni Richard Malý verí, že okresu to pomôže. „Teším sa, že do okresu prídu nejaké peniaze. Ak sa rozumne...