Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Stará Ľubovňa

16 260
Počet obyvateľov
n/a%
Miera nezamest.
n/a
Schválený akčný plán
n/a
Pracovné miesta
n/a
Odhadovaný rozpočet

Okres Stará Ľubovňa v bol s platnosťou od 20. januára 2022 zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Plán rozvoja okresu Stará Ľubovňa je aktuálne v procese tvorby


Štatút riadiaceho výboru okresu Stará Ľubovňa - platný od 15.2.2022


Aktuality z okresu Stará Ľubovňa