Mapa Slovenska so zvýrazneným okresom {$district->title}
OKRES

Stará Ľubovňa

52 968
Počet obyvateľov
7.95%
Miera nezamest.
27.7.2022
Schválený akčný plán
75
Pracovné miesta
2 695 000 €
Odhadovaný rozpočet

Okres Stará Ľubovňa v bol s platnosťou od 20. januára 2022 zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.


Štatút riadiaceho výboru okresu Stará Ľubovňa - platný od 15.2.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stará Ľubovňa zo dňa  30. 05. 2022 

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Stará Ľubovňa zo dňa  11.8.2022

Výzva 


Plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa - platný od 27.7.2022

Aktuality z okresu Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa
17.8.2022
Všetky informácie k okresu Stará Ľubovňa nájdete TU
Stará Ľubovňa
16.8.2022
Za účelom oboznámenia sa s možnosťami získania podpory projektov pre rozvoj okresu Stará Ľubovňa, pozývame potenciálnych žiadateľov o regionálny príspevok na stretnutie s členmi Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa a zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s názvom Od výzvy k zmluve o poskytnutie regionálneho príspevku. Kedy: 22. augusta 2022 (pondelok) o 13:00 hod. Kde: Dom kultúry Stará...
Stará Ľubovňa
20.1.2022
Od 20. januára 2022 patrí okres Stará Ľubovňa medzi najmenej rozvinuté okresy. Umožnila to novela zákona 336/2015 o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú Národná rada SR schválila koncom septembra minulého roka. Do okresu Stará Ľubovňa by tak malo v najbližších piatich rokoch prísť až 2,7 milióna eur. Prednosta Okresného úradu v Starej Ľubovni Richard Malý verí, že okresu to pomôže. „Teším sa, že do okresu prídu nejaké peniaze. Ak sa rozumne...