Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja miestnej samosprávy

Ministerstvo vnútra SR pripravuje v rámci operačného programu Efektívna verejná správa výzvu na podporu koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja miestnej samosprávy. 

Účelom spolupráce pri realizovaní projektu je efektívna koordinácia a implementácia rozvojových iniciatív po území oprávneného okresu menej rozvinutého regiónu, kde medzi žiadateľom a spolupracujúcimi (tretími) stranami bude dochádzať k rozdeleniu úloh a zodpovedností za návrhy riešenia a plnenia jednotlivých stratégií, koncepcií ako aj tvorby projektov v súvislosti s napĺňaním jednotlivých akčných plánov a rozvojových iniciatív z úrovne miestnej územnej samosprávy a v súlade s kompetenčným rámcom.

Viac informácií o výzve nájdete TU

Usmernenie riadiaceho orgánu nájdete TU