Vyhodnotenie výzvy č. 12861/2021/OSMRR pre Najmenej rozvinuté okresy

 Vyhodnotenie výzvy č. 12861/2021/OSMRR pre Najmenej rozvinuté okresy rozdelené podľa jednotlivých aktivít nájdete na webovom sídle www.mirri.gov.sk v časti dotácie TU