Vláda schválila regionálne príspevky okresom Revúca i Rimavská Sobota

Vláda SR na výjazdovom rokovaní v obci Jesenské zhodnotila Akčný plán okresu Rimavská Sobota a pre 86 projektov rozdelila tradičný milión eur z kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Ako na tlačovej besede uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, vláda schválila navyše aj dva projekty obcí v sume 65-tisíc eur. Najvyššiu čiastku z pôvodného milióna eur získa projekt vybudovania hľadiska na zimnom štadióne na Sídlisku Západ v Rimavskej Sobote. Ostatné prostriedky si rozdelia obce na rôzne projekty rekonštrukcií miestnych komunikácií a objektov, cirkevné organizácie, športové kluby a ďalšie subjekty na rozvojové projekty. Vláda schválila aj dva projekty v rámci podpory športu z iných okresov Slovenska. „Na dobudovanie zimného štadióna v Žiari nad Hronom vláda schválila 500-tisíc eur a pre mesto Trenčín na rekonštrukciu zimného štadióna milión eur,“ doplnil vicepremiér.

V okrese Rimavská Sobota zvýšili ministri podporu o 50-tisíc eur pre obec Číž, kde sa nachádzajú jedinečné kúpele s jódovou vodou, na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Naviac schválili aj 15-tisíc eur pre obec Jesenské na interiérové úpravy a rekonštrukciu miestneho domu kultúry. „Okrem toho sme vyriešili aj problém obce Teplý Vrch na podporu cestovného ruchu, kde sme našli spôsob, ako budú môcť byť z regionálneho príspevku financované projekty obce,“ dodal Raši.

Hlavným cieľom akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese podporou vytvorenia 2 300 pracovných miest do roku 2020, pričom k 31. decembru 2018 bolo už vytvorených 2 790 pracovných miest.

Na včerajšom výjazdovom rokovaní vláda tiež pozitívne zhodnotila plnenie akčného plánu okresu Revúca. Pre projekty v okrese schválila, okrem uvoľnenia štandardného jedného milióna eur z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, priamo na zasadnutí sumu 430-tisíc eur naviac. Z pôvodne plánovaného milióna eur najvyššiu čiastku 200-tisíc eur dostane projekt rekonštrukcie ciest a chodníkov v Revúcej a sumu 100-tisíc eur mesto Tornaľa na nákup komunálnej techniky pre mestský podnik Tornaľa. Väčšou položkou je aj 90-tisíc eur na rekonštrukciu obecného kaštieľa v obci Licince. Zvyšné prostriedky si rozdelia obce na rôzne projekty rekonštrukcií miestnych komunikácií a objektov.

Ministri na svojom zasadnutí navyše schválili dotáciu pre revúcku nemocnicu 400-tisíc eur určených hlavne na nákup zdravotníckej techniky, prípadne aj na rekonštrukciu niektorých častí nemocnice. Ďalších 30-tisíc pridali naviac aj na podporu múzejnej činnosti v Prvom slovenskom gymnáziu.

Hlavným cieľom Akčného plánu rozvoja okresu Revúca je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese podporou vytvorenia 1 100 pracovných miest do roku 2020, pričom k 31. decembru 2018 bolo už vytvorených celkom 1 567 pracovných miest s podporou Regionálneho príspevku a európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Zdroj: SITA, ÚPVII

Fotogaléria