Vláda rokovala v okresoch Svidník a Košice-okolie, ktoré patria medzi najmenej rozvinuté

Vláda SR počas výjazdového rokovania v Giraltovciach v okrese Svidník, ktoré bolo v utorok 17. septembra 2019, rozdelila pre dve mestá a obce okresu takmer 1,3 milióna eur. Pôvodne plánovanú sumu jeden milión eur počas rokovania kabinet zvýšil. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy. Uvoľnené majú byť do 31. októbra 2019.

„Nad pôvodne plánovaný milión eur bolo podporené mesto Svidník sumou 100 000 eur na vybudovanie denného stacionára. Samozrejme, je to menšia časť, väčšiu časť bude dávať mesto, ale prispeli sme aj takouto čiastkou, aby sa stacionár rozbehol. Je to mestský stacionár. Plus mesto Svidník dostane 40 000 eur na rekonštrukciu a dobudovanie Domu európskej kultúry,“ uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).

Mesto Giraltovce získalo podľa jeho slov príspevok vo výške 80 000 eur na výťah a bezbariérový vstup do domu kultúry. „Sumou 20 000 eur sa prispeje Základnej umeleckej škole v Giraltovciach. Podporili sa aj dve obce, najväčšia obec v kraji, Kračúnovce. Pre povodne tam boli zničené miestne komunikácie. Bola podporená sumou 40 000 eur a takisto na havarijný stav komunikácií v obci Hrabovčík bola zvýšená suma o 13 000 eur,“ doplnil Raši.

Ako povedal, ide o veľmi špecifický okres, ktorý má 66 obcí a dve mestá. „Z toho štyri obce sú do 20 obyvateľov, 19 obcí je do 100 obyvateľov, iba dve obce sú nad 1000 obyvateľov. Preto aj návrh zo všeobecnej pokladničnej správy o rozdelení milióna obsahuje viac ako 100 položiek,“ skonštatoval Raši.

Mesto Svidník získalo z pôvodne plánovaného milióna eur 300 000 eur na zastrešenie zimného štadióna. Giraltovce získali 25 000 eur na rozšírenie tepelných rozvodov v materskej škole, rovnaká suma pôjde aj na modernizáciu školskej jedálne pri Základnej škole na Budovateľskej ulici. Na rekonštrukciu verejných svietidiel v miestnej časti Francovce mesto získalo 10 000 eur a na ukončenie environmentálnej záťaže na ulici Na Serpentínach zas finančnú čiastku 15 000 eur. Na rekonštrukciu chodníkov a odstavných plôch v Giraltovciach smeruje 50 000 eur. Viaceré obce získali finančné príspevky na rekonštrukciu obecných úradov a domov kultúry i na obnovu miestnych ciest a komunikácií. Financie získali aj viaceré cirkvi, športové kluby a zväzy či občianske združenia.

V rámci akčného rozvojového plánu pre okres Svidník sa od augusta 2016 vytvorilo 1 369 nových pracovných miest. Zároveň došlo k zníženiu evidovanej nezamestnanosti v okrese na 10,78 percenta, čím sa podarilo prekonať stanovený cieľ akčného plánu už rok a pol pred jeho ukončením. Pri zaradení okresu Svidník medzi najmenej rozvinuté okresy bola miera evidovanej nezamestnanosti na konci roku 2015 na úrovni 19,38 percenta. Ambíciou bolo znížiť ju do konca roka 2020 na 11,16 percenta. Akčný plán zároveň stanovil za cieľ vytvoriť 1 418 nových pracovných miest. V priebehu roka od minulého výjazdového zasadania vlády v okrese v ňom pribudlo až 542 nových pracovných miest.

Vicepremiér Richard Raši informoval aj o čerpaní financií v rámci akčného plánu. „Z európskych prostriedkov boli pre okres Svidník plánované prostriedky v objeme 30 miliónov eur, už teraz sú zazmluvnené európske peniaze v objeme 39 miliónov eur. Čo sa týka regionálneho príspevku, z alokovaných troch miliónov eur je už 83 percent finančných prostriedkov zazmluvnených,“ povedal. Vláda v stredu 18. septembra 2019 rokovala aj v obci Čaňa v okrese Košice-okolie, vyčlenila preň 1,2 milióna eur. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre tento okres, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté regióny.

Dotácia je určená pre 67 obcí, ako aj niektoré športové kluby, folklórne súbory a katolícke farnosti. Najviac peňazí – 200 000 eur, je určených pre Čaňu ako najväčšiu obec okresu. Vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši uviedol, že účelom je rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v obci s tým, že celkový objem investície je 1,3 milióna eur a okrem vládnej dotácie ju musí obec zvládnuť sama.

Medzi ďalšími obcami, ktoré dostanú finančnú pomoc, je obec Baška, 50 000 eur je určených na vybudovanie mobilnej ľadovej plochy a rekonštrukciu miestnych komunikácií. Obec Turňa nad Bodvou použije 50 000 eur na rekonštrukciu sociálnych zariadení na obecnom úrade a vybudovanie chodníka. Rovnakú sumu má obec Zádiel na dostavbu domu smútku a rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácií. Mesto Medzev získa 50 000 eur taktiež na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Od októbra minulého roku, keď vláda schválila akčný plán pre okres Košice-okolie, bolo v tomto okrese vytvorených 959 nových pracovných miest. Miera nezamestnanosti oproti minulému roku klesla o viac ako 2,2 percentuálneho bodu na 9,2 percenta, čím sa okres už dva roky pred skončením akčného plánu dostal pod predpokladanú cieľovú mieru nezamestnanosti stanovenú v roku 2018 na 10 percent.

Akčný plán okresu Košice-okolie ministri schválili v októbri minulého roku na výjazdovom rokovaní vlády v obci Ploské. „Tento okres začal plniť akčný plán najrýchlejšie zo všetkých okresov a má za prvý rok fungovania aj najlepšie výsledky. Z predpokladanej alokácie 69 miliónov eur, ktoré majú byť v tomto okrese preinvestované z eurofondov v rokoch 2018 až 2022, je už 21 miliónov zazmluvnených. Čo sa týka regionálneho príspevku, ten je za prvé dva roky schválený a zazmluvnený v objeme 1,2 milióna eur. V priebehu piatich rokov to má byť takmer päť miliónov eur,“ uviedol podpredseda vlády.

Vláda schválila aj návrh, ktorý nesúvisel s okresom Košice-okolie. „Na viacúčelovú športovú halu vo Vranove nad Topľou bude vyčlenená suma 1,7 milióna eur a tiež je v pripomienkovom konaní materiál na dobudovanie športovej infraštruktúry na podporu regionálneho rozvoja. Pokiaľ by bol schválený, predpokladá investície do športovej infraštruktúry v objeme 70 miliónov eur,“ dodal Raši.

Fotogaléria