Vláda rokovala v okresoch Bardejov a Medzilaborce, ktoré patria k najmenej rozvinutým

Vláda SR v rámci svojho výjazdového rokovania v Bardejove rozdelila pre mesto a obce okresu 1 295 000 eur. Pôvodne malo ísť o jeden milión eur, túto sumu však počas rokovania kabinet zvýšil. Uvoľnené majú byť do 31. mája.

„Nad rámec jedného milióna eur bola ešte schválená dotácia pre obec Jánovce na riešenie vykurovania v objeme 5000 eur a boli schválené dve veľké dotácie pre samotné mesto Bardejov, v ktorom sídli asi 40 percent všetkého obyvateľstva daného okresu. Je to schválenie sumy 170 000 eur na vytvorenie atletickej dráhy pri Základnej škole Krosnianska, pretože v okrese Bardejov sa nenachádza ani jedna atletická dráha. Na výchovu nových talentov je to absolútne nevyhnutné, takže 170 000 eur pôjde na atletickú dráhu. Ďalej vláda rozhodla, že prispeje sumou 120 000 eur na hnedý priemyselný park v meste Bardejov, ktorá bude slúžiť čiastočne na vybudovanie infraštruktúry a čiastočne na zlepšenie pracovných podmienok prevažne pre ženy, ktoré tam pracujú, takže celková suma rozdelenej dotácie v okrese Bardejov bola 1 295 000 eur,“ uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Z plánovaného počtu takmer 1 400 novovytvorených pracovných miest vznikla v okrese Bardejov za necelý rok už vyše polovica, a teda 723 miest. Cieľom akčného plánu, schváleného 4. júla minulého roka, je vytvorenie 1 370 pracovných miest do roku 2022. Od konca septembra 2017 do konca februára 2019 klesol počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie o 640 ľudí, z 4 854 na 4 214. Miera nezamestnanosti sa tým znížila o 1,58 percenta z 12,23 na 10,65 percenta. Nové pracovné miesta za necelý rok vznikli najmä v obuvníckom priemysle, kde šesť najväčších firiem vytvorilo približne 200 nových pracovných miest, 170 ich vzniklo v samospráve, ďalšie aj v strojárenskej výrobe a pri stavebných prácach.

Vláda okrem Bardejova rokovala v utorok 9. apríla v Medzilaborciach, kde zobrala na vedomie priebežnú informáciu o realizácii akčného plánu tohto okresu, zaradeného medzi najmenej rozvinuté na Slovensku. Vláda konštatovala, že s podporou financií z akčného plánu sa doteraz vytvorilo 157 nových pracovných miest. Cieľom akčného plánu je pritom znížiť mieru nezamestnanosti do roku 2022 podporou vytvorenia 377 pracovných miest. Ako v tejto súvislosti uviedol vicepremiér Richard Raši, začalo sa aj s čerpaním európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), z ktorých sa vyčerpalo 1,9 milióna eur. Celkovú výšku v rámci akčného plánu schválili na úrovni 16,87 milióna eur, výšku regionálneho príspevku schválili v objeme 1,585 milióna eur. Akčný plán okresu Medzilaborce, schválený 3. júla minulého roka, predpokladá celkovú finančnú investíciu do roku 2022 vo výške minimálne 38,55 milióna eur.

Ako dodal podpredseda vlády SR Richard Raši k akčnému plánu, ku koncu februára tohto roka je miera nezamestnanosti v okrese Medzilaborce 10,68 percenta a od konca septembra 2017 klesla o 2,73 percenta. Počet evidovaných nezamestnaných sa v tomto období znížil zo 760 na 599 ľudí. Počet uchádzačov o zamestnanie teda klesol o 161 ľudí, z toho 157 pracovných miest bolo vytvorených s podporou regionálneho príspevku a európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). „Ten rozbeh a vytváranie nových pracovných miest bol naozaj dobrý a je ambícia, že cieľ vytvorenia 377 pracovných miest sa podarí prekonať výrazne skôr,“ ukončil Raši.

Zdroj: SITA, TASR, ÚPVII

Fotogaléria