Schválenie Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota

Rimavská Sobota bola zaradená k dvanástim okresom, na ktoré sa vzťahuje zákon o podpore najmenej rozvinutých regiónov. Vláda Slovenskej republiky na výjazdovom rokovaní v Rimavskej Sobote schválila Akčný plán aj pre tento okres. Základným cieľom Akčného plánu je znížiť mieru nezamestnanosti vytváraním predpokladov na rozvoj miestnej ekonomiky a tvorba udržateľných pracovných miest s využívaním vlastného potenciálu regiónu.