Predlženie termínu na predkladanie žiadosti v rámci výzvy LDI01 - „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov “

Dovoľujeme si Vás informovať, že Správca programu - Úrad vlády SR predĺžil termín na predkladanie žiadostí o projekt v rámci výzvy LDI01  z programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov “ do 30. novembra 2020.

Informácia o predlžení termínu na predkladanie žiadosti v rámci výzvy LDI01 je zverejnená na webovej stránke Správcu programu a môžete ju nájsť pod týmto odkazom: https://www.eeagrants.sk/novinky/vyzva-ldi01-zamerana-na-podporu-a-vybudovanie-multifunkcnych-centier-pre-mladez-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-bola-predlzena/