Pracovné stretnutie MIRRI SR v Kežmarku

Dňa 6.7.2021 sa v Kežmarku konalo pracovné stretnutie štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Dušana Veliča  a  sekcie regionálneho rozvoja v zastúpení generálnej riaditeľky a riaditeľov odborov s prednostami okresných úradov NRO.

Cieľom stretnutia  k návrhu novely zákona 336/2015 Z.z. o podpore NRO bola prezentácia novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov spojená s diskusiou týkajúca sa predovšetkým zadefinovania kompetencií okresných úradov a zloženia jednotlivých riadiacich výborov, úzko súvisiacich s procesom implementácie Plánov rozvoja.

Prezentáciu z pracovného stretnutia nájdete TU

Fotogaléria