Pracovné stretnutia k príprave akčných plánov pre okresy Levoča a Snina

Dňa 21. augusta 2018 sa na Okresnom úrade v Levoči a Okresnom úrade v Snine uskutočnili za účasti generálneho riaditeľa sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR Ivana Ivančina, prednostov príslušných okresných úradov a ich zástupcov, pracovné stretnutia k príprave akčných plánov pre obidva okresy.

Predmetom pracovných stretnutí bola diskusia k už existujúcim konceptom akčných plánov, výmena skúsenosti, predostretie odporúčaní a informovanie o základných princípoch tvorby akčných plánov najmenej rozvinutých okresov, ktoré je potrebné zohľadniť pri príprave vlastného akčného plánu. Časť stretnutí bola venovaná aj riešenu problémov, s ktorými sa okresné úrady stretávajú pri príprave akčných plánov.

V závere stretnutia boli stanovené ďalšie kroky potrebné pre napredovanie príprav akčných plánov príslušných najmenej rozvinutých okresov.

Fotogaléria