Podporené projekty v okrese Sobrance

Vďaka finančnej podpore z Úradu podpredsedu vládySR pre informatizáciu a investície došlo v okrese Sobrance po päťročnej prestávke k dokončeniu etapy č.2 Koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva mesta Sobrance. Boli zrušené dve zastaralé kotolne K1 a K2, a ich prácu nahradila centrálna kotolňa K4. Proces vykurovania bol značne modernizovaný, keďže teplo pre obyvateľov mesta sa dnes vyrába z plynu a drevoštiepky, ktorú je možné získavať z miestnych zdrojov, a vykurovanie mesta sa teda stalo menej závislým na dovážaných fosílnych palivách. Kotol je naviac vybavený zachytávačmi popolčeka, a jeho stopa na miestnom ovzduší je výrazne nižšia ako predtým. Celkovo bolo na modernizovanú kotolňu napojených 630 bytov obyvateľov mesta, ktorým sa takto znížili náklady na vykurovanie ich domácností.

Finančne podporené bolo aj Družstvo Vinohrady, z obce Choňkovce, ktoré patrí k tradičným zamestnávateľom okresu už od roku 1950. Chovajú cez 1500 kusov hovädzieho dobytku a sú najväčším producentom mlieka v okrese. Regionálnym príspevok bol podporený nákup modernizovanej zberovej techniky, vďaka ktorej bude družstvo môcť aj v budúcnosti zabezpečiť kvalitnú a cenovo dostupnú krmovinu, ktorú pestuje na svojich vlastných poliach. Nová poľnohospodárska technika napomôže k zníženiu nákladov a udržaniu živočíšnej výroby, ktorej sa venuje stále menej poľnohospodárskych subjektov. Družstvo vďaka tejto podpore bude schopné udržať 135 pracovných miest v najmenej rozvinutom okrese Sobrance.

Fotogaléria