Obnova Tibavského hradu za pomoci regionálneho príspevku

Tibavský hrad, je najvýchodnejšie položená opevnená stavba nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky, ležiaca v blízkosti Slovensko-Ukrajinských hraníc, v katastri obci Podhoroď.  Už od roku 2016 začali na stavbe pod taktovkou občianskeho združenia Tibavský Hradná Cesta v spolupráci s obcami Tibava a Podhoroď saprebiehať čistiace a vegetáciu odstraňujúce práce. V roku 2018 bol tento kultúrnu pamiatku zachraňujúci projekt podporený sumou 25.000 eur z regionálneho príspevku Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.

Projekt obnovy hradu si získal záujem verejnosti a do obnovy sa zapojilo i niekoľko dobrovoľníkov a sponzorov z radov obyvateľov okresu. Historický a archeologický výskum odhalil radu unikátnych prvkov a nálezov, atypických pre iné opevnenia na území Slovenska, ako napríklad schody strážnej veže vedúce až do suterénu, čo je ojedinelý jav pri podobných opevneniach. V budúcnosti plánuje občianske združenie kompletne zrekonštruovať strážnu vežu a prinavrátiť tak Tibavskému strážnemu hrádku jeho pôvodnú podobu."

Fotogaléria