Nové programové obdobie = Nové príležitosti

Dňa 5.5.2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie štátneho tajomníka Dušana Veličas primátorkou Andreou Turčanovou, predsedom prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským a prorektorom Prešovskej univerzity Gabrielom Paľom.

Ústredným motívom rokovaní  boli najmä nové investičné príležitosti, ktoré so sebou prináša nové programové obdobie. Hovorili sme o možnostiach dobudovania turistickej infraštruktúry v národnom parku Poloniny, či športovej a dopravnej infraštruktúry (lávky pre peších a cyklistov) v Prešove. Prešovská univerzita má silný potenciál v sociálnych vedách, ktorý chceme podporiť, aby mala konkrétny dosah na riešenie regionálnych výziev, skonštatoval Velič.

Fotogaléria