Na informačnom seminári v Rimavskej Sobote bolo podpísaných 18 zmlúv o RP

Centrum podpory regionálneho rozvoja CEROGEMA, n.o. v kooperácii s odborom podpory regionálneho rozvoja ÚPVII SR  počas informačného semináru oboznámilo prijímateľov regionálneho príspevku o detailnom postupe procesu nasledujúceho po podpise zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku, týkajúceho sa podmienok vyplatenia RP a problematiky verejného obstarávania. Zároveň bolo priamo na seminári podpísaných 18 zmlúv o poskytnutí regionálneho príspevku.

Fotogaléria