Ministri dnes schválili návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov.

Novelu predložila vicepremiérka Veronika Remišová, ktorá schôdzu vlády aj viedla.

„Podpora najmenej rozvinutých okresov nebola v minulosti dobre nastavená a neprinášala to, čo ľudia v týchto regiónoch potrebujú. Napríklad, až dve tretiny podporených projektov v okrese Sabinov nepriniesli ani jediné pracovné miesto,“ upozornila ministerka regionálneho rozvoja.

V minulosti sa vyskytli prípady, kedy sa z regionálneho príspevku napríklad kúpil traktor, s nulovým efektom pre ľudí v danom regióne. „Podľa doterajších schém o pridelení štátnej podpory rozhodoval výbor nominovaný prednostom okresného úradu. Neraz sa stávalo, že peniaze smerovali po kamarátskych či straníckych linkách. Do podpory najmenej rozvinutých okresov preto predloženým zákonom zavádzame nové, spravodlivé pravidlá, aby peniaze išli tam, kde skutočne pomôžu ľuďom.“

Po novom bude podpora do území smerovať na základe Plánov rozvoja, ktoré pripravia okresné úrady v spolupráci s MIRRI SR, so zástupcami samosprávneho kraja, miest, obcí a odborníkmi. „Prioritami v podpore najmenej rozvinutých okresov a území budú okrem udržateľných pracovných miest aj zvyšovanie vzdelanostnej úrovne ľudí, podpora lokálnych ekonomík a zavádzanie sociálnych inovácií. Ľudia vo všetkých slovenských regiónoch si zaslúžia rovnaké príležitosti a podmienky pre kvalitný život,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy, v ktorých miera evidovanej nezamestnanosti bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Najmenej rozvinutých okresov je 20: Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce, Košice-okolie, Snina, Levoča, Michalovce, Stropkov.