Dôležitý oznam: MIRRI SR mení od 1.8.2022 svoje sídlo

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  s účinnosťou odo dňa 01.08.2022 mení svoje sídlo.

Novým sídlom ministerstva a adresou na vzájomnú komunikáciu sa od uvedeného dátumu stáva:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava

(budova Tower 115)

Navigácia: https://goo.gl/maps/RrY7CpiL5bupV3ve8

Fotogaléria