Centrá podpory regionálneho rozvoja absolvovali ďalšie spoločné stretnutie

Dňa  21.11.2019 sa vo Veľkom Krtíši konalo ďalšie stretnutie riaditeľov centier podpory regionálneho rozvoja. Program pracovného stretnutia tvorili prezentácie riaditeľov centier okresov Revúca, Rimavská Sobota a domáceho Veľkého Krtíša. Stretnutie prioritne slúžilo na ukážku efektívnosti čerpania regionálneho príspevku týchto okresov, ako aj na výmenu skúseností a prezentáciu príkladov dobrej praxe. Pracovníci odboru podpory regionálneho rozvoja, ktorí boli na stretnutie prizvaní v  závere stretnutia upozornili na naďalej pretrvávajúce chyby v projektoch predkladaných v rámci ročných priorít, ktorých by sa mali centrá pri príprave vyvarovať a informovali o možnostiach dočerpania nepoužitého regionálneho príspevku a potrebe zvýšenia propagácie zrealizovaných projektov.

Fotogaléria