Štúdie

OECD Regions at a Glance 2016

Publikácia Regióny OHSR 2016 ukazuje, ako regióny a mestá prispievajú k národnému hospodárskemu rastu a blahu. Toto vydanie aktualizuje viac ako 40 ukazovateľov podľa jednotlivých regiónov s cieľom posúdiť rozdiely a vývoj v krajinách za posledných 15 rokov (obsah v anglickom jazyku)

Boosting Social Enterprise Development

Posilnenie rozvoja sociálnych podnikov (obsah v anglickom jazyku)

Short Food Supply Chains and Local Food Systems in the EU

Súčasný stav sociálno-ekonomických charakteristík dodávateľských reťazcov miestnych potravín (obsah v anglickom jazyku)

Horské sídla na Slovensku

Úvodná analýza o problematike horských sídiel Slovenska