Rokovania rady

1. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Dňa 18.6.2018 sa v účelovom zariadení Bôrik konalo prvé rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

2. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Dňa 25.7.2018 sa v účelovom zariadení Bôrik konalo druhé rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

3. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Rokovanie formou „per rollam“ o dodatku č. 2 Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava upravenom v zmysle všeobecných pripomienok vznesených na rokovaní Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov začalo dňa 10. augusta 2018 a bolo ukončené 24. augusta 2018

4. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Rokovanie formou „per rollam“ o dodatku č. 3 Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš upravenom v zmysle všeobecných pripomienok vznesených na rokovaní Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov začalo dňa 10. augusta 2018 a bolo ukončené 24. augusta 2018.

5. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Rokovanie formou „per rollam“ o dodatku č. 2 Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok upravenom v zmysle všeobecných pripomienok vznesených na rokovaní Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov začalo dňa 13. augusta 2018 a bolo ukončené 27. augusta 2018.

6. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Rokovanie formou „per rollam“ o dodatku č. 3 Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou upravenom v zmysle všeobecných pripomienok vznesených na rokovaní Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov začalo dňa 13. augusta 2018 a bolo ukončené 27. augusta 2018.

7. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Rokovanie formou „per rollam“ o dodatku č. 2 Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota upravenom v zmysle všeobecných pripomienok vznesených na rokovaní Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov začalo dňa 14. augusta 2018 a bolo ukončené 28. augusta 2018.

8. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Rokovanie formou „per rollam“ o dodatku č. 2 Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec upravenom v zmysle všeobecných pripomienok vznesených na rokovaní Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov začalo dňa 15. augusta 2018 a bolo ukončené 30. augusta 2018.

9. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Rokovanie formou „per rollam“ o dodatku č. 2 Akčného plánu rozvoja okresu Poltár upravenom v zmysle všeobecných pripomienok vznesených na rokovaní Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov začalo dňa 16. augusta 2018 a bolo ukončené 31. augusta 2018.

10. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Rokovanie formou „per rollam“ o dodatku č. 2 Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov – materiály k výzve na vyjadrenie. Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 25. septembra 2018. Hlasovanie bolo ukončené 2. októbra 2018.

11. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Rokovanie formou „per rollam“ o dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Bardejov – materiály k výzve na vyjadrenie. Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 25. septembra 2018. Hlasovanie bolo ukončené 2. októbra 2018.

12. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Rokovanie formou „per rollam“ o dodatku č.4 k Akčnému plánu okresu Revúca – materiály k výzve na vyjadrenie. Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 25. septembra 2018. Hlasovanie bolo ukončené 2. októbra 2018.

13. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Rokovanie formou „per rollam“ o dodatku č.1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Gelnica – materiály k výzve na vyjadrenie. Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 25. septembra 2018. Hlasovanie bolo ukončené 2. októbra 2018.

14. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Dňa 22.októbra 2018 (pondelok) o 13.00 h. sa konalo na Úrade vlády SR na Námestie slobody 1 v Bratislave 14. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov.

15. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ o dodatku č.4 k Akčnému plánu okresu Sobrance bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 9. novembra 2018. Hlasovanie bolo ukončené 23. novembra 2018.

16. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Rokovanie formou „per rollam“ o Návrh dodatku č. 1 okresu Medzilaborce. Rokovanie formou per rollam začalo 7. decembra 2018 a bolo ukončené 13. decembra 2018.

17. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Rokovanie formou „per rollam“ o Štatúte výboru pre rozvoj okresu Michalovce. Rokovanie formou per rollam začalo 7. decembra 2018 a bolo ukončené 13. decembra 2018.

18. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Rokovanie formou „per rollam“ o Štatúte výboru pre rozvoj okresu Stropkov. Rokovanie formou per rollam začalo 7. decembra 2018 a bolo ukončené 13. decembra 2018.

19. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ o dodatku č.3 k Akčnému plánu okresu Lučenec bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 21. januára 2019. Hlasovanie bolo ukončené 7. februára 2019.

20. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ o dodatku č.4 k Akčnému plánu okresu Veľký Krtíš bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 21. januára 2019. Hlasovanie bolo ukončené 7. februára 2019.

21. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ o dodatku č.3 k Akčnému plánu okresu Sabinov bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 21. januára 2019. Hlasovanie bolo ukončené 7. februára 2019.

22. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ o dodatku č.1 k Štatútu výboru pre rozvoj okresu Michalovce bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 20. februára 2019. Hlasovanie bolo ukončené 6. marca 2019.

23. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ o dodatku č.1 k Štatútu výboru pre rozvoj okresu Rožňava bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 20. februára 2019. Hlasovanie bolo ukončené 6. marca 2019.

24. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ o dodatku č.1 k Štatútu výboru pre rozvoj okresu Poltár bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 20. marca 2019. Hlasovanie bolo ukončené 3. apríla 2019.

25. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Dňa 15. apríla 2019 (pondelok) o 13.00 h. sa konalo v Aule Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave 25. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov.

26. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Dňa 12. júna 2019 (streda) o 14.00 h. sa bude konať v Aule Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave 26. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov.

27. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ o dodatku č.3 Akčného plánu rozvoja okresu Poltár   bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 12. júla 2019. Hlasovanie bolo ukončené 26. júla 2019.

28. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ o dodatku č.2 Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 21. augusta 2019. Hlasovanie bolo ukončené 26. augusta 2019.

29. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ o dodatku č.2 Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 17. septembra 2019. Hlasovanie bolo ukončené 20. septembra 2019.

30. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ o dodatku č.1 Akčného plánu rozvoja okresu Snina bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 17. septembra 2019. Hlasovanie bolo ukončené 20. septembra 2019.

31. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Dňa 28. októbra 2019 (pondelok) o 13.00 h. sa bude konať v Aule Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave 31. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov.

32. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ o dodatku č.3 Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 20. februára 2020. Hlasovanie bolo ukončené 25. februára 2020.

33. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ o návrhu zmien schválených ročných priorít 2020 okresov Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Sobrance, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Košice – okolie, Levoča, Medzilaborce, Michalovce, Snina a o návrhu dodatku č. 1 Štatútu výboru pre rozvoj okresu Medzilaborce bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 29. októbra 2020. Hlasovanie bolo ukončené 3. novembra 2020 o 15:00 h.

34. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ o návrhu ročných priorít 2021 okresov   Bardejov, Košice – okolie, Levoča, Michalovce, Snina a o návrhu dodatku č. 1 Štatútu výboru pre rozvoj okresu Stropkov a Snina bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 21. marca 2021. Hlasovanie bolo ukončené 29. marca 2021 o 15:00 h.

35. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ o návrhu aktualizácie ročných priorít 2021 okresov   Bardejov, Gelnica, Košice – okolie, Levoča, Medzilaborce, Michalovce, Snina a o návrhu dodatku č. 2 Štatútu výboru pre rozvoj okresu Michalovce bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 26. augusta 2021. Hlasovanie bude ukončené 6. septembra 2021 o 15:00 h.

Materiály k programu rokovania:

36. rokovanie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov

Výzva na hlasovanie formou „per rollam“ k návrhom schválených ročných priorít okresov Bardejov, Košice-okolie, Medzilaborce, Snina, Stropkov a zoznamu navrhovaných zmien bola odoslaná elektronicky všetkým členom Rady dňa 26. októbra 2021. Hlasovanie bolo ukončené 28. októbra 2021 o 16:00 hod.