Archív

Zápisnice z hlasovania výboru a registre prijatých žiadostí :

2018
Zápisnica z hlasovania výboruRegister doručených žiadostí 

2019
1.Zápisnica z hlasovania výboru
1. Register doručených žiadostí 

2. Zápisnica z hlasovania výboru
2. Register doručených žiadostí