Zmluvy

Zoznam uzatvorených zmlúv o poskytnutí regionálneho príspevku

Súhrnné informácie o poskytnutej štátnej pomoci

Logo MIRRI na stiahnutie TU:


Logo UPVII SR na stiahnutie TU: