Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
Príloha č. 2 - Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 3  k zmluve (VO)Príloha č. 3 k zmluve (VO) - platná od 16.7.2019

Žiadosť o vykoanaie platby pre zmluvy z roku 2018

Žiadosť o vykonanie platby pre zmluvy z roku 2019

Vyúčtovanie RP

Formulár vyúčtovania
Správa o realizácii projektu