Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

Aktuálne platná zmluva (2023)

Vzor zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku vrátane príloh

Vyúčtovanie RP

Formulár vyúčtovania
Formulár vyúčtovania k VO
Správa o realizácii projektu
Avízo o vrátení časti nepoužitého RP
Pracovný výkaz
Vzor cestovného príkazu - nové!

Evidencia vytvorených pracovných miest:

Preukázanie nárastu pracovných miest
Preukázanie nárastu pracovných miest - nové! pre zmluvy z r. 2022
Evidencia obsadzovania pracovných miest - nové!


ARCHÍV 2022

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku 

Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku
Príloha č. 2 - Pravidlá určovania výšky vrátenia poskytnutého regionálneho príspevku v nadväznosti na zistenia porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania 
Príloha č. 3 - Protikorupčná doložka

ARCHÍV 2021

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku + príloha č. 1 a 2 VZP

Príloha č. 2 -  Všeobecné zmluvné podmienky - k zmluvám aktualizácie ročných priorít 2021  - platné od 1.8.2022
Príloha č. 2 -  Všeobecné zmluvné podmienky - k zmluvám v rámci ročných priorít 2021 - platné od 1.8.2022
Príloha č. 3 k zmluve (VO) 
Žiadosť o vykonanie platby 


ARCHÍV 2020:

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku + príloha č. 1

Príloha č. 2 k zmluve - Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 3  k zmluve (VO)Príloha č. 3 k zmluve (VO) - platná od 16.7.2019

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku + príloha č. 1,2

Príloha č. 2 -  Všeobecné zmluvné podmienky - k zmluvám aktualizácie ročných priorít 2020  - platné od 1.8.2022
Príloha č. 2 -  Všeobecné zmluvné podmienky - k zmluvám v rámci ročných priorít 2020  - platné od 1.8.2022


ARCHÍV 2019:

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

Žiadosť o vykoanaie platby pre zmluvy z roku 2018

Žiadosť o vykonanie platby pre zmluvy z roku 2019

Príloha č. 2 - Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2 -  Všeobecné zmluvné podmienky - k zmluvám aktualizácie ročných priorít 2019 - platné od 1.8.2022
Príloha č. 2 -  Všeobecné zmluvné podmienky - k zmluvám v rámci ročných priorít 2019 - platné od 1.8.2022
Príloha č. 3  k zmluve (VO)Príloha č. 3 k zmluve (VO) - platná od 16.7.2019