Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku

Často kladené otázky

Zoznam často kladených otázok - FAQ - NOVÉ!


Príručka pre žiadateľa o regionálny príspevok - platná od 9.3.2023

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku

Čestné vyhlásenie žiadateľa

Čestné vyhlásenie žiadateľa - spolufinancovanie

Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc 1407/2013

Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc 1408/2013 - Poľnohospodárska prvovýroba

Vyhodnotenie prieskumu trhu

Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadosti

Ochrana osobných údajov


Register doručených žiadostí o regionálny príspevok

ARCHÍV