Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku - MIRRI SR

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku

Ochrana osobných údajov

Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadostí

Pracovný výkaz

Avízo o platbe

Čestné vyhlásenie žiadateľa
Čestné vyhlásenie žiadateľa - spolufinancovanie

Evidencia vytvorených pracovných miest:

Register doručených žiadostí o regionálny príspevok

ARCHÍV